انتخابات شورای نشریات دانشجویی بعد از عید فطر برگزار می شود

تهران – ایرنا – معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: بر اساس اتفاق آراء شورای ناظر بر نشریات دانشجویی، انتخابات اعضای این شورا بعد از تعطیلات عید فطر برگزار می شود.

غلامرضا غفاری روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایرنا، اظهار كرد: یكی از وظایفی كه بر عهده معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد، برگزاری همایش مدیران مسئولان نشریات دانشگاهی است كه این همایش بر اساس ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی هر سال برپا می شود.
وی افزود: در این همایش نمایندگانِ مدیران مسئول نشریات و شورای مركزی شركت می كنند و نمایندگانِ مجموعه برای حضور در شورای مركزی ناظر بر نشریات، انتخاب می شوند كه جایگاه آنها در معاونت فرهنگی وزارت علوم تعریف شده است.
به گفته معاون فرهنگی وزیر علوم، برگزاری این انتخابات مستلزم مقدمات اجرایی و تمهیداتی است كه باید صورت گیرد؛ از سوی دیگر، باید به وضعیت انتخاباتی كه توسط كمیته های ناظر در دانشگاه ها انجام شده است، رسیدگی و صحت آن بررسی شود.
غفاری گفت: همچنین اگر اعتراضی در این زمینه وجود داشت در شورای مركزی ناظر بر نشریات دانشجویی طرح شود تا فهرست دانشگاه هایی ك نمایندگان شان می توانند در انتخابات پایانی شركت كنند، مشخص كنیم.
معاون وزیر علوم ادامه داد: برای این مسئله هم بازه زمانی در نظر گرفته شده بود و دانشگاه ها این انتخابات داخلی را در اسفندماه و فروردین ماه انجام می دهند؛ همچنین بر اساس آنچه كه در شیوه مطرح شده است، انتخابات اصلی در خردادماه برگزار می شود.
وی ادامه داد: این مسئله مقدماتی دارد و از سوی دیگر امسال با آغاز ماه مبارك رمضان در اردیبهشت ماه مواجه هستیم. قصدمان این بود، انتخابات را روزهای 11 تا 14 اردیبهشت ماه برگزار كنیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم اظهار كرد: هر چند جلسات مختلفی از این بابت داشتیم، برگزاری انتخابات را در شورای مركزی ناظر بر نشریات دانشجویی طرح كردیم كه با اتفاق آراء، اعضای شورای مركزی برگزاری این انتخابات را به خردادماه موكول كردند. به نظر می رسد مشكلی هم از این بابت به وجود نمی آید.
وی خاطرنشان كرد: این مسئله نیازی به حاشیه پردازی نداشت. مسئله به نوعی در شورای مركزی ناظر بر نشریات مطرح شد و با توجه به توضیحات طرح شده در این جلسه و اطلاعی كه اعضا از روند كار داشتند، این انتخابات بر اساس شیوه نامه در خردادماه برگزار می شود و اتفاق تازه ای نیست.
**9492** 1200

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش