دفن پسماند در مكان های غیرمجاز دغدغه محیط زیست است

همدان- ایرنا- رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهار گفت: دفن پسماند در محل های غیرمجاز و همكاری نكردن با پیمانكار در این زمینه دغدغه محیط زیست است.

معصومه پارچیان روز یكشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان كرد: برای انتقال پسماندهای شهرك صنعتی لالجین به زمین پیش بینی شده توسط سرمایه گذار در حوالی روستای دستجرد بهار پیمانكار تعیین شده است.
وی اضافه كرد: مدیران واحدهای تولید چینی بهداشتی واقع در شهرك صنعتی با این پیمانكار قرارداد منعقد نكرده و پسماند آنها توسط دیگر خودروها بارگیری و در محل های غیرمجاز دفن می شود.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهار گفت: پسماندهای چینی آلات بهداشتی به جای دفن غیر اصولی در حاشیه رودخانه و اراضی كشاورزی توسط پیمانكار به واحد تولید سیمان انتقال می یابد.
پارچیان ادامه داد: این پسماندها هم اینك بیشتر در حاشیه قوری چای، مسیر روستایی طاهرلو تخلیه شده و با وجود پاكسازی این مسیر توسط اداره راهداری اما همچنان نخاله ها در این مسیر تخلیه می شود.
وی بیان كرد: همچنین كارگاه های تولید چینی بهداشتی داخل شهر باید برای انتقال پسماند با شهرداری قرار داد منعقد كنند كه در این زمینه كوتاهی می كنند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست بهار درباره پاكسازی پسماند موجود در «قوری چای» توضیح داد: پیش از بروز سیلاب و بارش های فروردین با دستور فرماندار نخاله ها و پسماندهای تخلیه شده در بستر این رودخانه پاكسازی شد.
پارچیان ادامه داد: اقدام به هنگام پاكسازی بستر رودخانه موجب هدایت سیلاب در این رودخانه و جلوگیری از بروز آسیب شد.
به گزارش ایرنا، حجم پسماند ساختمانی و عمرانی شهر لالجین 150 تن، صالح آباد 270 تن و بهار 120 تن در ماه است.
7526/2087