جشنواره نوجوان خوارزمي لرستان در بروجرد برگزار مي شود

بروجرد - ايرنا - مديرآموزش و پرورش بروجرد گفت: جشنواره نوجوان خوارزمي استان لرستان در مرحله ي قطبي براي اولين بار در بروجرد برگزار مي شود.

محمد مهرافزون روز يكشنبه در نشست برنامه ريزي جشنواره نوجوان خوارزمي درمحل آموزش و پرورش بروجرد افزود: با توجه به اين كه بروجرد براي نخستين بار ميزبان برگزاري جشنواره نوجوان خوارزمي در مرحله ي قطبي است تلاش خواهد شد اين رخداد علمي در سطح كيفي قابل قبول و بالايي برگزار شود.
وي بيان كرد: در اين جشنواره دانش آموزان شهرهاي اليگودرز، ازنا، زز و ماهرو، اشترينان، سيلاخور و بروجرد با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.
مهر افزون بيان كرد: در اين جشنواره دانش آموزان مقطع اول متوسطه دختر و پسر در رشته هاي علوم آزمايشگاهي، زبان انگليسي، نقش آفريني و تصويرخواني با يكديگر رقابت خواهند نمود.
مدير آموزش و پرورش بروجرد اضافه كرد: جشنواره نوجوان خوارزمي 11 و 12 ارديبهشت ماه در2 حوزه امتحاني پژوهش سراي جابربن حيان و دبيرستان شهيد بهشتي اين شهرستان برگزار مي شود.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه بروجرد از قابليت و ظرفيت بالايي برخورد است، تلاش مي شود تا شرايط براي رفاه بيشترداوطلبان فراهم شده و در آينده تمام مسابقات علمي، فرهنگي و هنري در سطح شهرستان بروجرد انجام گيرد.
7273/6052