18 درصد اراضي خراسان جنوبي مجهز به آبياري نوين شد

بيرجند - ايرنا - مدير آب و خاك و امور فني و مهندسي سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي گفت: تاكنون 22 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان مجهز به سيستم هاي آبياري نوين شده است كه 18 درصد اراضي مستعد را شامل مي شود.

محمد حسن غلامي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اكنون مطالعه آبياري نوين 30 هزار هكتار از اراضي استان در حال انجام است.
وي ادامه داد: براي اجراي طرح هاي در دست مطالعه 80 ميليارد تومان اعتبار نياز است كه اين رقم پيشنهاد داده شده اما هنوز ابلاغيه نداشته ايم.
مدير آب و خاك و امور فني و مهندسي سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي اظهار داشت: پارسال حدود هفت هزار و 47 هكتار از اراضي كشاورزي استان مجهز به سيستم آبياري نوين شد.
وي بيان كرد: طرح اجراي سيستم هاي نوين آبياري از سال 72 در استان آغاز شده اما حدود 90 درصد طرح ها در سال هاي اخير اجرا شده است.
غلامي اضافه كرد: سال 96 حدود هفت هزار و 29 هكتار و در سال 95 نيز يكهزار و 525 هكتار از اراضي كشاورزي استان مجهز به سيستم آبياري نوين شدند.
وي با بيان اينكه بيشترين طرح هاي آبياري نوين در بخش باغي انجام شده است يادآور شد: اجراي سيستم هاي نوين آبياري سبب كاهش 25 تا 30 درصدي مصرف كودهاي شيميايي، 25 درصد سموم 30 درصدي مصرف انرژي و افزايش راندمان آبياري مي شود.
مدير آب و خاك و امور فني و مهندسي سازمان جهاد كشاورزي استان گفت: پارسال به ازاي اجراي هر هكتار سيستم آبياري تحت فشار 13 ميليون تومان و آبياري كم فشار پنج ميليون و 800 هزار تومان تسهيلات بلاعوض به كشاورزان پرداخت شده است.
وي افزود: هر سال اين تسهيلات 20 تا 30 درصد افزايش مي يابد امسال نيز بدون شك به ازاي هر هكتار ميزان تسهيلات پرداختي افزايش خواهد داشت.
غلامي با بيان اينكه هيچ محدوديتي براي اجراي سيستم هاي نوين آبياري در واحد سطح وجود ندارد عنوان كرد: متقاضيان مي توانند بسته به اراضي باغي يا زراعي خود از فرصت دريافت تسهيلات بلاعوض و اجراي اين پروژه بهره مند شوند.
وي اظهار داشت: تاكنون شهرستان ‌هاي قاين و سربيشه پيشتاز در بحث آبياري نوين استان بوده اند كه علت اين امر بخاطر وجود كشت ‌هاي انبوه در اين شهرستان ها است.
وي با بيان اينكه خراسان جنوبي رتبه چهارم كشور در اجراي سيستم هاي نوين آبياري را به خود اختصاص داده است يادآور شد: پارسال 36 ميليارد تومان اعتبار مصوب داشتيم كه به دليل عملكرد مطلوب در اجراي طرح 39 ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافت.
7557 * 6054