برگزاری دو نشست بین المللی امنیت و تنوع زیستی در برزیل # نیویورک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/12/84 خارجی.اجتماعی.محیط زیست.سازمان.ملل.برزیل. دو نشست بزرک بین المللی امنیت زیستی و تنوع زیستی با همکاری سازمان ملل و مسوولان محیط زیست 188 کشور در شهر کوریچیبا بزریل گشایش یافت. این دو نشست تا نیمه فروردین ماه ادامه می یابد. اصلاح ژنتیکی، منابع بیولوژیک، تجارت موجوداتی که در آنها تغییرات ژنتیکی انجام شده و قواعد و مقررات لازم در این دو نشست به بحث گذاشته می شود. یک هیات بلندپایه از ایران به ریاست خانم "واعظ جوادی" معاون رییس جمهوری و رییس سازمان محیط زیست به همراه شماری از کارشناسان این سازمان و وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت و خارجه در این نشست شرکت می کنند. این نشست ها با عنوان "سومین اجلاس متعاهدین پروتکل کارتاژنا" و "هشتمین اجلاس کنوانسیون تنوع زیستی" برگزار شده است. هر دو این نشست ها زیرمجموعه کنفرانس سازمان ملل برای محیط زیست وتوسعه است که در سال 1992 تحت عنوان "ریو 92 " تشکیل شد. یکی از موضوعات جنجالی در نشست متعاهدین پروتکل کارتاژنا، تجارت بین- المللی، شناسایی و اتیکت بندی صادرات و واردات محصولات اصلاح شده و تغییر ژنتیک یافته، می باشد. در جریان نشست "کنوانسیون تنوع زیستی" نیز بحث اصلی درباره تنظیم مقررات بین المللی حفظ و نحوه دسترسی به منابع ژنتیکی و تنوع بیولوژیکی و بهره گیری از آنها در صنایع درمانی و دارایی است. عمده بحث در واقع بهره برداری از منابع و تنوع زیستی نزد کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای صنعتی است که از فناوری لازم در بهره گیری از آنها برخوردارند. شبد/اروپام/360/1660/ 1456

سرخط اخبار جهان