۷ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۲۳:۵۹
کد خبر: 83294135
۰ نفر
روستاهاي خوزستان از بستر رودخانه ها جا به جا مي شوند

اهواز- ايرنا- مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خوزستان گفت: روستاهايي كه در بستر رودخانه هاي استان قرار دارند نياز به جابه جايي دارند و اين موضوع در بين مناطق روستايي استان يك اولويت است.

مسعود انصاريان شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در اين خصوص توضيح داد: براي نحوه جابجايي چنين روستاهايي يك كميته تخصصي متشكل از سازمان آب و برق استان، معاونت عمراني استانداري و ديگر دستگاه هاي مرتبط ايجاد شده است.
به گفته وي تعداد روستاهايي كه در بستر رودخانه هاي استان قرار دارند زياد نيستند اما روستاهايي كه در حريم كمي و كيفي ايجاد شده اند تعداد زيادي دارند.
مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خوزستان تصريح كرد: اين كميته همچنين در خصوص روستاهايي كه در حريم رودخانه ها قرار دارند نيز تصميم گيري مي كند و در صورتي كه نياز باشد برخي از روستاها آن جابه جا خواهند شد.
اين عضو شوراي اداري استان با اشاره به اينكه اولين جلسه اين كميته براي تعيين تكليف روستاهايي كه در بستر رودخانه ها قرار دارند فردا يكشنبه در محل معاونت عمراني استاندار برگزار مي شود، گفت: با تصميم اين كميته موضوع جابجايي روستاها براي تصويب در شوراي برنامه ريزي طرح مي شود.
وي يادآور شد: عمليات بازسازي در اين مناطق نياز به تصميم گيري هاي لازم دارد تا در بعد تامين منابع مالي جابجايي روستاها انجام شود.
انصاريان اضافه كرد: بدون تصميم نهايي شوراي برنامه ريزي و كميته جابه جايي نمي توان نام روستاي مشخصي را عنوان كرد.
مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خوزستان همچنين دليل اينكه روستاهاي زيادي در حريم كمي و كيفي رودخانه ها قرار دارند را وجود رودخانه هاي متعدد و جلگه اي بودن استان عنوان كرد و گفت: با اين وجود عمليات بازسازي واحدهاي مسكوني در خارج از حريم با كاهش سطح آب فورا آغاز مي شود.
وي همچنين در خصوص اينكه تا كنون سيل خوزستان به چند واحد مسكوني خسارت وارد كرده است، گفت: تا فروكش نكردن آب نمي توان ميزان دقيقي از خسارت ها را برآورد كرد اما بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه تعداد 10 هزار واحد مسكوني روستايي دچار آسيب شده اند.
بر اساس آمار رسمي ، 58 شهر استان خوزستان زير 25هزار نفر جمعيت دارند و حدود 1.2 ميليون نفر از جمعيت 4.7ميليوني استان در چهار هزار و 9 پارچه آبادي و روستا زندگي مي كنند.
بر اساس سرشماري مسكن شهري و روستايي سال 1392 ، حدود 210هزار واحد مسكن روستايي در خوزستان وجود دارد ولي از تعداد مسكن فرسوده و غيرمقاوم در اين استان آمار دقيقي در دست نيست.
بنياد مسكن انقلاب اسلامي خوزستان متولي نوسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي ، اجراي طرح مسكن مهر در شهرهاي زير25هزار نفري استان و تامين مسكن مناسب براي خانوارهاي بي سرپناه شهري و روستايي است.
سيلاب كه با طغيان رودخانه هاي كرخه ، دز و كارون از روزهاي آغازين فروردين شروع شد حدود 400هزار نفر را در مناطق روستايي و شهري 12شهرستان خوزستان درگير كرد.
در روزهاي اخير با كاهش خروجي آب سدهاي كرخه ، دز و گتوند ، سيلاب در حال فروكش كردن است و خطرات ناشي از سيلاب مجدد كاهش يافته است.
9931/6068