گرگان - ايرنا - لايحه پرداخت دو ميليارد ريال پاداش نقدي به مديران و كاركنان شهرداري گرگان به سبب آنچه عملكرد مثبت در سال 97 ناميده شده است با راي مثبت اعضاي شوراي شهر در نشست امروز شنبه مورد تصويب قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ايرنا براساس مصوبه شوراي شهر، شهرداري گرگان مجاز به پرداخت پاداش ماهانه يك ميليارد ريال به مديران و پرسنل خود است كه رقم دو ميليارد ريالي اخير جداي از مصوبه قبل است.
فائزه عبدالهي عضو شوراي شهر گرگان ضمن تاكيد بر ضرورت تشويق مديران و كاركنان شهرداري گفت: با توجه به اينكه در پايان سال گذشته و به صلاحديد شهردار برخي از مديران شهري تحت عناويني همچون حق جلسه يا پاداش پايان سال 100 تا 150 ميليون ريال دريافت كردند، ضرورت دارد كه تمركز پرداخت دو ميليارد ريالي براي كاركنان وجود داشته باشد.
محسن كريمي قائم مقام شهرداري گرگان هم دليل ارايه اين لايحه را جبران زحمت مديران و كاركنان در اتمام پروژهاي شهري در موعد مقرر، زيباسازي و فضا سازي در استقبال از نوروز و همچنين تحقق بودجه سال 97 شهرداري عنوان كرد و گفت: ايجاد انگيزه بين كارمندان از اهداف اصلي شهرداري در ارايه اين لايحه است.
همچنين در نشست شوراي شهر، شهرداري گرگان با ارايه لايحه اي خواستار افزايش ريالي حد مجاز پرداخت ماهانه به مديران و كاركنان در سال 98 تا سقف يك ميليارد و 300 ميليون ريال شد كه اين لايحه به كميسيون ادراي مالي برگشت خورد.
كمك مالي شهرداري گرگان به مناطق سيل زده آق قلا و گميشان نيز به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد و لايحه وارده با موضوع پرداخت ماهانه 10 ميليون ريال به هريك از سه خانوار آسيب ديده از رانش زمين به مدت يكسال به نشست هفته آتي شورا موكول شد.
7333/2729

سرخط اخبار استان‌ها