روزانه 520 تن پسماند در بيرجند جمع آوري مي شود

بيرجند - ايرنا - مدير پسماند شهرداري بيرجند گفت: روزانه 120 تن پسماند خانگي، تجاري و ساير به همراه 400 تن نخاله ساختماني در بيرجند جمع آوري و وارد سايت پسماند شهرداري مي شود.

به گزارش روز شنبه مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري بيرجند، احمد لطايفي افزود: با افزايش جمعيت، صنعتي شدن جوامع و تغيير الگوهاي مصرف، پسماندها به مرور سبب بروز مشكلات پيچيده زيست محيطي شده اند تا آن جا كه مديريت شهري با برنامه ريزي هاي متعدد براي اين بخش به فكر چاره افتاده است.
وي اضافه كرد: براي اين امر زير ساخت هايي در شهرداري بيرجند ايجاد شده كه از آن جمله مي توان به طراحي و تهيه نقشه جامع سايت پسماند شهرداري به وسعت 26 هكتار و ساخت سوله پردازش، نگهداري و بسته بندي پسماند خشك به متراژ يكهزار و 350 مترمربع و با اعتبار سه ميليارد تومان اشاره كرد.
مدير پسماند شهرداري بيرجند تصريح كرد: نقشه برداري، خاكريزي و تسطيح معبر اصلي سايت پسماند مطابق طرح تهيه شده به طول 2 هزار متر و با حجم 6 هزار متر مكعب خاكريزي توسط يكهزار كاميون 6 تني انجام شده است.
لطايفي با اشاره به برآورد فني و تهيه نقشه خط پردازش 250 تني در سايت پسماند افزود: ترانشه دفع غير بهداشتي پسماند بي خطر سازي شده به متراژ 3 هزار و 600 مترمربع و با اعتباري معادل 252 ميليون ريال و ترانشه دفع به متراژ 96 هزار مترمربع و با اعتبار 6 ميليارد و 720 ميليون ريال نيز در محل سايت پسماند ايجاد شده است.
وي از انعقاد قرارداد طرح تفكيك زباله در مبدا و مقصد شامل جمع آوري، تفكيك در مبدا و مقصد و خريد از شهروندان خبر داد و گفت: ديواره سيل بند در ضلع شمال سايت پسماند براي پيشگيري از بروز حوادث ناشي از بارش باران هاي سيل آسا با حجم خاكريزي يكهزار و 200 مترمكعب نيز انجام شده است.
مدير پسماند شهرداري بيرجند ادامه داد: اجراي طرح تفكيك پسماند از مبدا، خريد و نصب باسكول سايت پسماند و ساماندهي و واگذاري جمع آوري و حمل نخاله هاي ساختماني سطح شهر از طريق بخش خصوصي نيز از اقدامات آينده اي است كه توسط اين مديريت در دست پيگيري است.
7557 * 6054