دستورالعمل هفته سراهاي دانشجويي به دانشگاه ها اعلام شد

تهران - ايرنا - هفته سراهاي دانشجويي از امروز آغاز شد و همزمان با اين هفته، مركز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان براي برگزاري اين هفته، برخي از برنامه هاي پيشنهادي خود را در اختيار دانشگاه ها قرار داد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه ايرنا، هفته سراهاي دانشجويي از امروز شنبه هفت ارديبهشت ماه در تمام دانشگاه هاي كشور آغاز شد و تا 13 ارديبهشت ماه جاري ادامه دارد.
دانشجويان متقاضي سكونت در سراهاي دانشجويي در طول تحصيل به صورت فردي يا گروهي تمام يا بخشي از دوران تحصيل خود را در اين سراها مي گذرانند. بنابراين زندگي در اين سراها بايد تجربه امني را براي دانشجويان فراهم آورد.
شعار هفته سراهاي دانشجويي در سال جاري 'سراهاي دانشجويي عرضه نوآوري، مهارت محوري و رونق توليد دانشجويي' اعلام شده است.
از اين رو دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان با تهيه دستورالعمل و بنر به اين مناسبت به دانشگاه هاي كشور پيشنهاد كرده است با توجه به اهميت اين هفته و وقوع سيل در اغلب مناطق كشور، با شناسايي دانشجويان آسيب ديده ساكن خوابگاه ها، خدمات متناسب تخصصي در خصوص افزايش سلامت رواني و جسماني اين دانشجويان انجام شود.
عناوين روزهاي هفته سراهاي دانشجويي به اين شرح اعلام شده است:
ورزش، نشاط و تندرستي، ارتقاي توانايي فردي، كسب مهارت هاي زندگي و مشاركت اجتماعي، اقوام، فرهنگ و حقوق شهروندي، مشاركت خيران، حمايت مسئولان و كمك نهادهاي اجتماعي، ايده پردازي، مهارت آموزي و توليدات دانشجويي، خودشناسي، خودسازي و اخلاق، غذاي سالم، بهداشت و سلامت.
با توجه به شعارهاي هفته سراهاي دانشجويي، برخي از برنامه هاي پيشنهادي دفتر مشاوره و سلامت براي مراكز مشاوره و مراكز بهداشت و درمان دانشگاه ها بدين شرح است:
برگزاري كارگاه ها و برنامه هاي آموزشي با هدف افزايش سطح سواد سلامت دانشجويان، برگزاري غرفه
به اشتراك گذاشتن مطالب متناسب با مسائل و مشكلات رواني و بهداشتي از طريق شبكه هاي اجتماعي، كافه تريا، كتابخانه ها و....
آگاه سازي دانشجويان خوابگاهي و دانشگاهي در خصوص هفته سراهاي دانشجويي از طريق مشاركت در برنامه هاي هنري مانند، نمايش و نقد فيلم و يا نمايش تئاتر هاي هنري با محتواي مناسب در خوابگاه.
اعزام روان شناسان، مشاوران و مددكاران به سراهاي دانشجويي و اتاق هاي دانشجويان با هدف آگاه سازي دانشجويان در ارتقاي سطح سواد سلامت رواني.
انجام فعاليت هاي فرهنگي، فوق برنامه ورزشي كم هزينه و در دسترس با پوشش حداكثري دانشجويان.
اعزام روان شناسان، مشاوران و مددكاران به سراهاي دانشجويي و اتاقهاي دانشجويان با هدف شناسايي دانشجويان آسيب ديده ناشي از حوادث و بلاياي اخير و ارائه خدمات تخصصي به آنها.
برگزاري ايستگاه هاي سلامت با انجام خدماتي همچون: واكسيناسيون، آنفولانزا، واكسيناسيون هپاتيت، تعيين گروه خوني، تعيين فشار خون، قند خون و معرفي طب سنتي.
مراكز مشاوره و مراكز بهداشت دانشگاه ها با پشتيباني معاونت دانشجويي و همكاري ساير ادارات كل و همكاري مستقيم كانون همياران سلامت روان و كانون همياران بهداشت و ساير كانون ها و تشكل هاي دانشجويي براي انجام اين برنامه ها به فعاليت خواهند پرداخت.
**9492** 1200

سرخط اخبار علم و آموزش