سه هزار شكايت مردمي از تخلفات صنفي در سمنان ثبت شد

سمنان- ايرنا- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: سه هزار مورد شكايت مردمي در زمينه تخلف واحدهاي صنفي در سال 97 در ستادهاي خبري اين سازمان ثبت شد.

به گزارش ايرنا، بهروز اسودي روز شنبه به خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: 2 هزار و 636 فقره از اين شكايات مربوط به كالا و 386 فقره مربوط به خدمات بود.
وي با بيان اينكه تمام گزارش هاي واصله با بررسي ها و بازرسي ها قابل پيگيري تشخيص داده شد، ادامه داد: يك هزار و 800 گزارش به صورت تلفني، 19 گزارش حضوري و يك هزار و 203 گزارش نيز به صورت كتبي به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصريح كرد: يك هزار و 587 مورد از اين شكايت ها، تخلف صنفي شناسايي شد كه 52 درصد كل شكايات را شامل مي شود.
وي خاطرنشان كرد: تخلفات صنفي براي بررسي و سير مراحل قانوني به اداره كل تعزيرات حكومتي ارسال شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان يادآور شد: شهروندان شكايت و گزارش هايشان را از گرانفروشي، كم فروشي، درج نكردن قيمت، صادرنكردن صورت حساب و عرضه و فروش كالاي قاچاق به شماره 124 سامانه ستاد خبري اين سازمان گزارش كنند.
9891/6103