۷ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۲:۴۲
کد خبر: 83293277
۰ نفر
روستاي سالم بسترساز مهاجرت معكوس و جذب گردشگر- **فرزاد نويدي

كرمانشاه- ايرنا- سالم سازي محيط روستا با مشاركت مردم طرح مناسبي براي بهبود فضاي روستاها از نظر بهداشتي، زيباسازي و ايجاد محيطي توام با آرامش و آسايش است كه از چند سال گذشته توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دنبال مي شود.

وضعيت بهداشتي برخي از روستاها و پايين بودن شاخص هاي بهداشت محيط روستا از جمله بهسازي سرويس هاي بهداشتي، جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب، زباله و فضولات حيواني و ساير موارد مي طلبيد كه در قالب طرحي جامع به اين موارد رسيدگي شود.
پايين بودن همكاري بين بخشي و مشاركت هاي مردمي در راستاي اجراي پروژه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير بخش ها، عدم توانايي جوامع محلي در جهت شناخت نيازها، مشكلات و پيدا كردن راه حل توجه به منابع انساني جامعه و پتانسيل آنها جهت مشاركت و همراهي در برنامه ريزي ها و اجرا، بيش از پيش ضروري است كه به خوبي در اجراي طرح روستاي سالم ديده شده است.
اجراي طرح روستاي سالم به ابتكار دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و با محوريت معاونت امور بهداشتي اين دانشگاه از سال 93 آغاز شد و قرار است 42 روستا با مشاركت مردم و براساس الگوهاي مشخص شده، سالم سازي شود كه تاكنون اين طرح در سه روستاي استان اجرا شده است.
در راستاي اجراي طرح سالم سازي روستا اقدام هايي مانند بهسازي منابع آب، دفع صحيح زباله و فضولات حيواني، احداث و بهسازي سرويس هاي بهداشتي، بهسازي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي و سنگفرش معابر انجام مي شود كه به زيباسازي و بهداشتي كردن محيط روستا كمك كند.
به اعتقاد كارشناسان حوزه بهداشت محيط، هرگونه سرمايه گذاري در بخش سلامت با رويكرد عوامل موثر بر آن در همه ابعاد جامعه مي تواند نقش موثري در توانمندسازي قشرهاي مختلف جامعه به ويژه روستاييان داشته و وجود پروژه هاي مشترك بين دانشگاه علوم پزشكي و ساير سازمان هاي مرتبط از جمله پروژه روستاي سالم مي تواند نقش موثري در كاهش مهاجرت روستائيان و توسعه پايدار خواهد داشت.
اغلب روستاهاي استان كرمانشاه به دليل واقع شدن در دامنه هاي زاگرس و مناطق جنگلي و يا محصور شدن در باغات، چشم اندازهاي بسيار زيبايي دارند به طوريكه 14 روستاي اين استان از سوي سازمان ميراث فرهنگي در فهرست روستاهاي هدف گردشگري قرار گرفته است.
با توجه به نتايج بدست آمده از اجراي طرح روستاي سالم در استان كرمانشاه، پيشنهاد مي شود اين پروژه در سطح ملي و در راستاي توانمندسازي جوامع محلي نيز مورد توجه قرار گيرد.
يكي از نكات برجسته در اجراي اين طرح علاوه بر همكاري و هماهنگي بين بخشي دستگاه هاي اجرايي، استفاده از ظرفيت مردم و جذب مشاركت هاي مردمي در سالم سازي محيط روستاهاست كه خوشبختانه زمينه همكاري و مشاركت مردم در كل كشور در اجراي چنين طرح هايي فراهم است و تنها با هدايت ظرفيت هاي مردمي مي توان در راستاي اجراي اين طرح از توان مردمي استفاده كرد.
در استان كرمانشاه كه بيش از 24 هزار كيلومتر مربع وسعت دارد؛ حدود 2 ميليون نفر جمعيت در 14 شهرستان و بيش از 2 هزار و 622 روستا سكونت دارند.
تعداد ساكنان در روستاهاي استان 586 هزار و 621 نفر است كه معادل 30 درصد جمعيت استان را شامل مي شود.
به گفته معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه اجراي طرح روستاي سالم در 42 روستا در برنامه است كه تاكنون در سه روستاي پاتاق سرپل ذهاب، حوري آباد جوانرود و نُسمه پاوه اين طرح اجرا شده و 2 روستا نيز به زودي به عنوان روستاي سالم معرفي مي شود.
اغلب روستاهاي استان كرمانشاه ظرفيت لازم براي تبديل به روستاي سالم را دارند و بسترهاي مشاركت مردم هم براي همراهي با اجراي اين طرح خوب است و مسئولان مي توانند از اين فرصت براي سالم سازي محيط تمام روستاها استفاده كنند.
3033/8066
*خبرنگار ايرنا