تعيين سرپرست راهي براي جلوگيري از حواشي احتمالي وزنه برداري - خسرو كفيلي*

هفتم ارديبهشت ماه پايان دوره چهارساله رياست پر فراز و نشيب علي مرادي بر فدراسيون وزنه برداري است و همچنان سرپرست اين فدراسيون مشخص نيست.

دوران رياستي كه از نظر فدارسيون نشين ها دوراني طلايي و بي بديل و از نظر منتقدان عملكرد مرادي، دوران خودكامگي و كنار گذاشتن مخالفان بوده است.
مرادي كه هم اكنون به همراه تيم ملي وزنه برداري ايران در شهر نينگو -چين بسر مي برد، پس از بازگشت از چين حضورش در اين فدراسيون به علت در پيش بودن انتخابات رياست فدراسيون وزنه برداري و عدم تعيين زمان برگزاري اين انتخابات در پرده ابهام قرار دارد.
با پايان ثبت نام از نامزدهاي حضور در انتخابات رياست فدراسيون وزنه برداري در اسفندماه سال گذشته و تاييد صلاحيت 9 نفر از 10 كانديداي شركت در اين انتخابات از جمله علي مرادي رييس فعلي فدراسيون وزنه برداري توسط كميته تطبيق رسيدگي به پرونده نامزدها اكنون جامعه وزنه برداري ايران به ويژه حسين رضازاده، كوروش باقري، سجاد انوشيرواني، فرشاد غزاليان، محمدرضا آخوندي، عبدالكريم پوركيان، نصرت الله عابديني و شهرام عظيمي هشت كانديداي ديگر شركت در انتخابات در انتظار واكنش مقامات وزارت ورزش و جوانان به پايان دوره چهارساله رياست مرادي هستند.
پيش از اين و در چنين مواردي كه رييس فدراسيوني، خود را نامزد شركت در دوره آتي رياست آن مي كرد، مسوولان دستگاه ورزش كشور طبق اساسنامه انتخابات روساي فدراسيون هاي ورزشي نسبت به انتخاب سرپرستي تا زمان برگزاري انتخابات اقدام مي كردند.
با اينكه دوران رياست رييس فعلي فدراسيون وزنه برداري روز هفتم ارديبهشت ماه به پايان مي رسد ولي تاكنون مديران ارشد دستگاه ورزش كشور زماني را براي برگزاري انتخابات اين فدراسيون و يا تعيين سرپرستي براي آن اعلام نكرده اند.
محمدرضا داورزني معاون ورزش حرفه اي و قهرماني وزارت ورزش و جوانان پيش از اين عنوان كرده بود كه اين وزارت خانه تمام تلاش خود را انجام خواهد داد كه تا قبل از پايان دوران رياست مرادي انتخابات اين فدراسيون را برگزار كند كه اين چنين نشده است.
حال آنكه به تازگي يكي از منابع آگاه در وزارت ورزش و جوانان اعلام كرد كه با توجه به كانديدا شدن حميد بني‌تميم و علي مرادي سرپرست و رئيس فدراسيون‌هاي كشتي و وزنه‌برداري در انتخابات و همچنين سياست وزارت ورزش در برگزاري انتخابات فدراسيون‌ها بدور از هرگونه حاشيه‌اي، مسئولان ورزش در حال بررسي معرفي سرپرستان جديد براي اين دو فدراسيون هستند.
البته اين موضوع در حالي محقق خواهد شد كه بني‌تميم و مرادي كماكان اصرار بر حضور در انتخابات داشته باشند، در غير اين‌صورت و با كناره‌گيري آن‌ها از انتخابات، مي‌توانند هم‌چنان به مسئوليت خود تا زمان برگزاري انتخابات ادامه دهند.
به هر حال با توجه به نزديك شدن به زمان پايان دوران رياست چهار ساله علي مرادي بر فدراسيون وزنه برداري به نظر مي رسد مقامات ارشد وزارت ورزش و جوانان براي برطرف كردن هرگونه شائبه اي در حمايت اين وزارت خانه ازمرادي بهتر است هر چه سريع تر نسبت به تعيين سرپرستي براي برگزاري انتخابات اقدام كند.
تعيين اين سرپرست در شرايط كنوني كه برخي از نامزدها، وزارت ورزش و جوانان را متهم به جانبداري از رييس فعلي فدراسيون وزنه برداي مي كنند، راهكاري مناسب براي رفع هرگونه شائبه جانبداري و مهندسي كردن انتخابات رياست فدراسيون وزنه برداري است.

-----------
كارشناس ورزشي