تاكید آمریكا، روسیه و چین برخروج نظامیان خارجی از افغانستان

تهران- ایرنا- آمریكا، روسیه و چین با صدور بیانیه مشتركی بر خروج نظامیان خارجی از افغانستان تأكید كردند.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه بامداد شنبه نوشت: زلمای خلیل زاد نماینده آمریكا در امور افغانستان با نمایندگان روسیه و چین در مسكو دیدار كرد. متعاقب این دیدار، سه كشور در قالب بیانیه ای مشترك 'روند صلح' به رهبری دولت افغانستان را خواستار شدند.
وزارت امور خارجه آمریكا در بازتاب این بیانیه نوشت: «به عنوان بخشی از روند كلی صلح، سه كشور خواستار خروج منظم و مسؤولانه نیروهای خارجی از افغانستان شدند.»
این بیانیه از طالبان می خواهد كه از استخدام، آموزش و جمع آوری كمك مالی برای تروریست ها خودداری و ضمانت دهد مناطق تحت كنترل آنها علیه كشور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
همزمان با برگزاری مذاكرات صلح افغانستان، طالبان با تصمیم گیری دشواری مواجه شده است. به عقیده تحلیلگران افغان، طالبان و رژیم های حامی آن گروه در عین حال باید این موضوع مهم را به درستی دریابند كه مردم افغانستان، تنها از صلحی حمایت خواهند كرد كه نخستین دستاوردهای آن پایان جنگ و قطع خشونت و ناامنی و كشتار باشد. آنها صلح مبتنی بر زورگویی و ستم و جنگ را نمی پذیرند.
شبس**9460**1859