بورس آماده واگذاری سرخابی های پایتخت، مسئولان مردد

تهران- ایرنا- مدیرعامل شركت فرابورس ایران گفت: تا پنج سال گذشته درخواست رسمي عرضه سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بورس ارائه و جلسه ها به صورت رسمي برگزار مي شد اما اكنون تشكیل این جلسات غیررسمي شده است.

«امیر هاموني» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ایرنا به آخرین وضعیت عرضه سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه اشاره و بیان كرد: جلسه های متعددی در این زمینه از سوي اتاق بازرگاني برگزار شد و مجلس هم پیگیري هاي لازم در این مورد را در دستور كار خود قرار داده بود.

** مذاكرات رسمي به شكل رایزني در آمد
هاموني با تاكید بر آنكه مذاكراتي كه اخیرا در خصوص این دو باشگاه انجام مي شود تنها در حد رایزني است، اظهار داشت: در سال ٩٧ و ٩٨ هیچ درخواست رسمي مبني بر عرضه سهام این دو باشگاه به فرابورس ارائه نشده و همین امر موجب عدم پیگیري ما براي انجام مراحل لازم شد.
مدیر عامل شركت فرابورس ایران با بیان اینكه پنج سال گذشته به دلیل ارائه درخواست رسمي از سوی این باشگاه ها، شركت فرابورس ضمن ورود به این موضوع پیگیري هاي لازم را انجام داد، خاطرنشان كرد: اوایل جلسه ها به صورت منظم با حضور وزیر ورزش و جوانان و معاونین وزیر برگزار مي شد اما شاید به رغم مذاكراتي كه صورت گرفته بود، صلاح بر عدم عرضه سهام آنها به فرابورس بوده است.

** توجه ویژه عرضه سهام سرخابي ها به بازار سرمایه
هاموني در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبني بر اینكه آیا خصوصي سازي این دو باشگاه تا پایان سال ٩٨ انجام می شود؟ گفت: در صورت ارائه درخواست رسمي به شركت فرابورس با تمام انرژي به این موضوع ورود خواهیم كرد.
مدیر عامل شركت فرابورس ایران به ایجاد حاشیه هایي كه در راستاي خصوصي سازي دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال ایجاد مي شود اشاره و تاكید كرد: عرضه سهام این دو باشگاه به بورس داراي یك سري ملاحظات خاص است كه باید توجه ویژه اي به آنها شود.

** توسعه بنگاه هاي اقتصادي در گرو خصوصي سازي
به گفته وي، دوره قبل كه این اقدام به سرانجام نرسید به دلیل جلوگیري از حاشیه ها بود اما نباید این نكته را فراموش كرد كه خصوصي سازي كمكي در جهت توسعه بنگاه ها است.
هاموني افزود: شركت هایي كه در ابتدا دولتي بودند و در نهایت خصوصي شدند، شركت هایي بودند كه برنامه خاصي براي عملكرد خود نداشتند اما خصوصي سازي تاثیر بسیاري را در بهره وري این شركت ها گذاشت.
مدیرعامل شركت فرابورس ایران با بیان اینكه قانون خصوصي سازي در كشور به عنوان یك انقلاب تلقي مي شود، گفت: در حوزه اقتصاد به خصوص بازار سرمایه شركت ها با این اقدام به رشد خوبي دست یافتند.

** شركت هاي خصوصي دلیل رشد بازار سرمایه
وي گفت: اگر خصوصي سازي شكل نمي گرفت، اكنون بازار سرمایه با ارزش چند صد هزار میلیارد توماني وجود نداشت زیرا تا قبل از خصوصي سازي شركت ها، ارزش بازار سرمایه تنها ٣٠ هزار میلیارد تومان بود.
هاموني معتقد است كه شركت هاي دولتي بعد از خصوصي سازي باعث رشد بازار سرمایه شدند.
مدیر عامل شركت فرابورس ایران با بیان اینكه باشگاه ورزشي از این قاعده مستثني نیست، گفت: در ابتدا باید بررسي شود كه صورت مالي این باشگاه ها شفاف است یا خیر؟ سودده هستند یا زیان ده و بعد در مورد ورود آنها به بازار سرمایه تصمیم گیري كرد.
وي تاكید كرد: در صورتي كه این باشگاه ها زیان ده هم باشند ما راهكار بازار سوم را به آنها ارائه مي دهیم كه عرضه به صورت عمده و یكجا انجام مي شود.
هاموني گفت: این موضوع بستگي به همت مسئولان دارد؛ در این مسیر اقدامات زیاد و زمان بري وجود دارد اما در صورت انجام پیگیري هاي لازم مي توان امیدوار به خصوصي سازي این باشگاه ها در كوتاهترین زمان ممكن بود.
اقتصام**٩٢٠٦**9189**1485