15ميليارد ريال براي مبارزه با ملخ دراستان بوشهر نياز است

بوشهر- ايرنا- معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: تاكنون 2ميليارد ريال براي مبارزه با آفت ملخ صحرايي در استان هزينه و 15ميليارد ريال ديگر نيز نياز است.

خسرو عمراني روز جمعه در گفت وگو با ايرنا افزود:باتوجه به اهميت و خطر شيوع آفت ملخ صحرايي در استان تامين و پشتيباني مالي براي مبارزه با اين آفت ضروري است.
وي اظهارداشت: مهمترين زمان مبارزه به آفت ملخ صحرايي در مرحله پوره هاست و هرگونه كوتاهي در اين بخش احتمال حمله گسترده ملخ ها در فاز سوم به استان هاي همجوار از جمله فارس وجود دارد.
عمراني گفت: در استان بوشهر به دليل مبارزه مناسب با ملخ هاي صحرايي بالغ در مرحله نخست وضعيت بهتري دارد اما بايد در از بين بردن پوره ها از تمام توان و امكانات موجود در استان استفاده شود.
وي يادآورشد: باتوجه به وسعت 2ميليون و 300 هزار هكتاري عرصه هاي استان بوشهر و گستردگي آنها توان و امكانات بيشتري براي سمپاشي اين عرصه ها نياز است.
عمراني گفت: براساس پيش بيني ها 20 هزار هكتار از مناطق مختلف استان بوشهر به عنوان مناطق آلوده شناسايي شده كه از اين ميزان در مرحله نخست كه از اول بهمن آغاز شد 2هزار و 100 هكتار، مرحله دوم (پوره ها) 12 هزارهكتار و مابقي سمپاشي در صورت نياز در مرحله سوم براساس پيش بيني ها كه با هجوم ملخ هاي بالغ مهاجر روبرو خواهيم شد، انجام مي شود.
وي بيان كرد: وسعت كانون هاي آلوده در مرحله دوم 12هزار هكتار است كه تاكنون 2هزار و 600 هكتار مبارزه شده و سه هزار و 500 ليتر سم مصرف و به هشت هزار ليتر سم ديگر نيز نياز داريم.
عمراني گفت: براساس پايش ها كانون هاي آلوده دراستان بوشهر شامل شهرستان هاي تنگستان، دشتستان، ديلم، دشتي، دير و گناوه است كه سمپاشي اين مناطق تا 10 ارديبهشت ادامه دارد.
وي بيان كرد: دور سوم سمپاشي ها براساس شرايط و نياز در دستور كار قرار مي گيرد.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: با بسيج همه امكانات ستاد بحران در همه شهرستان ها فعال و اطلاع رساني لازم به مردم و كشاورزان دراين زمينه انجام شده و همه چيز در استان تحت كنترل و در دست پيگيري و اقدام است.
عمراني افزود: باتوجه به هماهنگي هاي لازم ستاد مديريت بحران، بوشهر از استان هاي پيشرو در مبارزه با ملخ صحرايي است.
وي يادآورشد: باتوجه به اينكه ورود نخستين گروه ملخ ها به استان بوشهر از اول بهمن گزارش شد 36 گروه ردياب دراين استان تشكيل و همه امكانات براي مقابله با اين آفت بسيج شد.
عمراني دامه داد: كارسمپاشي در استان بوشهر با چهار دستگاه ماشين سمپاش يو وي ال، سمپاش هاي زميني و هفت باند فرودگاه و يك فروند هواپيماي سمپاش براي مقابله با اين آفت مستقر شده است.
وي گفت: ملخ‌هاي صحرايي از مضرترين انواع ملخ‌ها هستند و در دسته‌هاي چند صد هزار تايي از كشورهاي حاشيه خليج فارس و شبه جزيره عربستان به استان هايي از جمله فارس، بوشهر، هرمزگان، جنوب كرمان، خوزستان و سيستان و بلوچستان وارد شده اند.
وي يادآورشد: باتوجه به پيش بيني ها حضور ملخ‌ها تا پنج سال آينده در كشور ادامه دارد و باعث آسيب و ضرر مي‌ شود كه بايد برنامه ريزي دقيق و مدوني براي مبارزه با آنها انجام شود.
عمراني گفت: اين ملخ‌ها همه گياهان سر راه خود را مي‌خورند و اگر كنترل نشوند روزانه 200 تا 400 كيلومتر قدرت پروازي و در صورت مبارزه نكردن تا سه هزار و 500 كيلومتر قدرت جابه جايي دارند و اگر در استان بوشهر با ملخ‌ها مبارزه نشود به استان فارس و پس از آن به ديگر نقاط كشور هجوم مي‌ برند.
عمراني اظهارداشت: در صورت تاخير در مبارزه، پوره‌ها مي‌ توانند روزانه بين چهار تا هشت كيلومتر جابه شوند به همين دليل ملخ هاي بالغ در هر مكاني ديده شوند بايد در مدت سه روز مبارزه انجام شود.
وي گفت: مبارزه با پوره‌ها نيز بايد ظرف يك هفته انجام شود و اگر بالغ شد بلافاصله پس از آن مهاجر مي ‌شود.
عمراني افزود: مردم در هر مكاني ملخ بالغ و يا پوره‌هاي اين ملخ‌ها را مشاهده كردند به مركز جهاد كشاورزي اطلاع دهند تا نيروهاي اين سازمان در مدت زمان كمتر از 48 ساعت در محل حضور يافته و در صورت نياز به رديابي و مبارزه اين كار را انجام دهند.
6047/6045