سیلاب فرصتی طلایی برای آبخوانهای نیشابور بود

مشهد- ایرنا- مدیر امور منابع آب نیشابور گفت: سیلاب ناشی از بارندگیهای شدید فروردین ماه گذشته فرصتی طلایی برای تغذیه آبخوانها و جبران افت سطح آب در دشت نیشابور بود.

سعید خجسته پور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در پی بارندگیهای اخیر تنها ظرف مدت سه روز 15 میلیون مترمكعب آب از رودخانه فاروب رومان وارد كالهای 'نانوا و كالشور' نیشابور شد.
وی ادامه داد: گرچه هم اینك این حجم آب از دسترس خارج شده اما با اجرای طرحهای آبخیزداری و تغذیه مصنوعی امكان بهره برداری بهینه از آورد آبی چشمگیر ناشی از سیلاب میسر بود.
مدیر امور منابع آب نیشابور گفت: این شهرستان بخاطر قرار گرفتن در دامنه رشته كوه بینالود شرایط مناسبی به منظور اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی برای مهار سیلابها و جبران كسری سفره های آب زیرزمینی دارد. بر این اساس حداقل امكان اجرای پنج طرح تغذیه مصنوعی در نیشابور وجود دارد كه اجرای هر كدام از آنها نیازمند تامین 100 میلیارد ریال اعتبارات است.
وی افزود: بزرگترین طرح تغذیه مصنوعی خراسان رضوی در رودخانه فاروب رومان نیشابور با شش بند اجرا شده كه هر بند 20 هكتار وسعت به عمق 9 متر دارد.

* سد مخزنی آخرین راهكار مقابله با خشكسالی
خجسته پور تنها راه مقابله با پدیده خشكسالی را اجرای طرحهای آبخیزداری و تغذیه مصنوعی ذكر و بیان كرد: ساخت سد مخزنی باید آخرین راهكار باشد زیرا باعث بر هم خوردن اكوسیستم منطقه می شود.
وی ادامه داد: بخاطر پدیده مزمن خشكسالی و تداوم روند برداشت بی رویه آب از منابع زیرمزنی ظرف 20 سال اخیر سفره های آب دشت نیشابور به شدت كاهش یافته است. همچنین به دلیل فرونشست زمین یكی از دو آبخوان دشت نیشابور ترك برداشته و قابلیت ذخیره آب را ندارد بطور كه حتی قابل ترمیم هم نیست.
مدیر امور منابع آب نیشابور گفت: گرچه اطلاع دقیقی از حجم ذخیره این آبخوانها در دست نیست اما مشخص است كه ظرف 30 سال اخیر 40 متر از سطح ذخیره آبخوانها كاسته شده است. جایگزین نمودن هر یك متر آب در این حوزه حدود 100 سال زمان می برد.

* فقدان مبنای علمی برای ورود به دوره ترسالی
وی در ادامه همچنین میزان بارش نرمال در نیشابور را طی هر سال زراعی 220 میلیمتر اعلام و بیان كرد: این میزان پارسال 150 میلیمتر و امسال تاكنون 340 میلیمتر بود كه گرچه افزایشی بی سابقه را در طول 40 سال اخیر نشان می دهد اما اعلام اینكه وارد دوره ترسالی شده ایم بسیار زود است و چنین ادعایی فعلا فاقد مبنای علمی می باشد.
خجسته پور علاوه بر 'حجم بارش' دیگر شاخصهای موثر بر ارزیابی وضعیت خشكسالی یا ترسالی را زمان و دمای هوا در زمان بارش ذكر و بیان كرد: بر این اساس با اینكه امسال حجم بارش خوب بوده ولی از لحاظ زمانی، كشاورزی و اقلیمی هنوز درگیر پدیده خشكسالی هستیم.
وی افزود: هیچ تضمینی برای ادامه بارشها در سال آینده وجود ندارد لذا بارندگیهای اخیر به هیچوجه نتوانسته اضافه برداشتهای سالهای گذشته را جبران كند. با توجه به اقلیم خشك و كم آب ایران می بایست میزان مصرف آب كاملا منطبق بر شرایط موجود باشد.
مركز شهرستان 450 هزار نفری نیشابور در فاصله 127 كیلومتری غرب مشهد واقع است.
9869/1858