امام جمعه كرج: مسجد مركز مبارزه با استكبار در تاريخ شيعه است

كرج - ايرنا - نماينده ولي فقيه در استان البرز و امام جمعه كرج گفت: در تاريخ شيعه مسجد به عنوان مركز مبارزه با استكبار و ظلم به شمار مي رود و اگر از اين مهم فاصله بگيريم نشان از نفوذ در آن است.

به گزارش ايرنا، آيت الله سيد محمدمهدي حسيني همداني روز پنجشنبه در نشست آموزشي توجيهي خدام مساجد و اماكن مذهبي استان البرز كه در آستان مقدس امامزاده طاهر (ع) مهرشهر كرج برگزار شد، افزود: از صدر اسلام تا امروز مسجد يك جايگاه ويژه داشته و از اولين روز دستور علني شدن اسلام تا كنون مسجد به عنوان مركز عبوديت و مسايل مختلف مطرح شده است.
وي اظهار داشت: مساجد بعضي از اوقات در عزلت و ركودي بوده و بعضي از مواقع در اوج بوده اند و مطالعه تاريخ مساجد گواهي اين فراز و فرودها مي باشد.
آيت الله حسيني همداني گفت: در دوران پهلوي ها به خصوص پهلوي اول اين فراز و فرود به خوبي ديده مي شود زيرا پهلوي اول ابتدا به اسم اسلام شروع كرد و گل به سرو لباس مي ماليد و دم ازامام حسين (ع) مي زد ولي وقتي قدرت را به دست گرفت اولين كارش مقابله با مساجد بود به طوريكه مساجد را به انبار تبديل كرده بود.
و افزود: فراز و فرود در خصوص مسجد زياد است و هميشه مسجد به عنوان مركز مقابله با ظلم، ستم و ستمگري مطرح بوده و ريشه ي همه نهضت هاي اسلامي و مبارزه با ظلم و ستم در طول تاريخ به صورت مستقيم و غيرمستقيم در مسجد است.
وي ادامه داد: حكومت هاي ظالم و ستمگر به همين دليل دشمني با مسجد داشته اند و تلاش مي كردند جايگاه مسجد را تضعيف و خفيف كنند.
امام جمعه كرج بيان داشت: بناي اين حاكمان بر آن بود كه مسجد از نقش و عملكرد اصلي خود دور شود با اينكه اسلام از مسجد چيز ديگري مي خواهد.
وي اظهار داشت: اگر مسجدي روحيه استكبارستيزي نداشته باشد نشان از نفوذ عده اي است.
وي اضافه كرد: مساجد كاركردهاي فراواني دارند و فقط محل عبادت نيستند اگر چه مهمترين وظيفه و اساس و ركن مساجد عبادت است و هر كاري اين ركن را تعطيل كند بايد آن كار تعطيل شود.
نماينده ولي فقيه در استان البرز تصريح كرد: وظيفه مسجد فقط محل عبادت بودن نيست همانطور كه عمل صالح فقط به معناي نماز و مسايل مربوط به آن نيست كه در مسجد باشد و يكي ازاعمال صالح مسايل اجتماعي است كه يكي از نمودهاي مسيال اجتماعي نيز مبارزه با ظلم است.
وي تاكيد كرد: رسيدگي به امور مردم در اطراف مسجد يكي از كاركردهاي مسجد است وعمل صالحي است كه بايد اولياء مسجد درنظر گرفته و به آن بپردازند همانطوركه صدقه دادن عمل صالح است و مسجد مي تواند آن را مديريت كند.

***مساجد نقش مهمي در تربيت نسل ها دارند
وي گفت: مساجد در تربيت انسان ها و نسل نيز نقش بسزايي دارد كه براي اين مهم بايد يك مجموعه را كه همان مسجد، محل و منزل را به صورت يك روند گردشي ديد و تاثيراشان را در هم ديد.
وي تاكيد كرد: اگر اين سه بخش با هم كار كنند و هماهنگ باشند خيلي از مسايل و معضلات جامعه حل مي شود.
حسيني همداني افزود: مساجد در محله ها نقش مهمي ايفا مي كنند زيرا مي توانند به محله هويت داده و آن را به يك محله اسلامي تبديل كنند و اگر محلات اسلامي شود شهر اسلامي مي شود.
وي گفت: يك مسجد مي تواند محله را تغيير دهد به شرطي اينكه خدام، هيات امناء و امام مسجد كار خود را با هم و به درستي انجام دهند.
وي ادامه داد: گر مسجد نقش خود را به درستي ايفا كند مي تواند منشاء آثار و بركات زيادي در بعد فرهنگي باشد زيرا فرهنگ سازترين جايگاه را در جامعه مساجد دارندوامام راحل فرمودند كه «ما انقلاب كرديم تا مساجد را آباد كنيم».
وي خاطرنشان كرد: ريشه ي انقلاب از مسجد است و اگرمسجد درست شود مجلس و دستگاه انتظامي درست مي شود.
وي گفت: از اول انقلاب تمام مسئولان از مساجد بودند و همه ساده زيست بودند ولي آرام آرام در تقسيم مسئوليت ها از خارج از مسجد گرفتند و بعد آرام آرام مديريت ليبرال بر جامعه حاكم شد.
نماينده ولي فقيه در استان البرز افزود: اكنون تعدادي از مسئولان نمي دانند مسجد چيست و فرهنگ آن را نمي دانند زيرا با مسجد ارتباطي ندارد.
وي به تاثير مسجد در شخصيت و روحيه جوانان اشاره كرد و اظهار داشت: بچه مسجدي ها تا خرخره در سيل در گل مي روند ولي غيرمسجدي ها از گوشه اي مي روند تا پاهايشان گلي نشود.
وي تاكيد كرد كه اگر بخواهيم بر فرهنگ محيط شهر و محله مان تاثير بگذاريم بايد مساجد را تقويت كنيم.
امام جمعه كرج اضافه كرد: پيامبر(ص) وقتي مامور شد به يثرب برود ابتدا مسجد قبا را ساخت بعد حول اين مسجد مدنيت شكل گرفت و اميرالمومنين (ع) نيز اولين كارش در كوفه اين بود كه مسجد ساخت و بعد حول آن شهر شكل گرفت.
وي ادامه داد: ما امروز در گام دوم انقلاب به سر مي بريم، يعني گام و قدم اول انقلاب 40 سال طول كشيد.
وي گفت: گام دوم مثل گام اول نيست زيرا موانع برطرف شده و ساختار ها تشكيل شده و شكل و شمايلي پيدا كرده است.
امام جمعه كرج تصريح كرد: سرعت گام دوم بايد بيشتر از گام اول باشد و بالنده تر باشد و رشد خيلي سريع تر باشد زيرا چهره ها و عقايد مشخص شده اند و اين 40 سال دوم انقلاب بايد افرادي آن را مديريت و هدايت كنند كه نسل جواني باشد تا اين گام دوم را بردارد كه در بيانيه گام دوم نيز تمام اشاره ها به جوانان است.
وي گفت: نقش مسجد در گام دوم مهمتراز گام اول است زيرا گام اول ايجاد، تثبيت و حفظ بود و گام دوم حركت و جهش است كه نقش مسجد، امام مسجد، امناء مسجد و خدام مسجد هم بسيار مهم است زيرا مسير حركتي به سمت تحقق تمدن نوين اسلامي است.
وي افزود: در اين راه تمام اركان مسجد بايد با هم منسجم و متحد كار كنند زيرا مهمترين پايگاه نيروساز براي اين حركت عظيم مسجد است.
آيت الله حسيني همداني گفت: يكي از وظايف مركز رسيدگي به امور مساجد انجام اين فعاليت ها است و بايد اركان مسجد هر چند روز يكبار جلسات هماهنگي داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه مسجد گرانترين سازه در كشور جمهوري اسلامي است، اظهار داشت: مساجد با هزينه زيادي ساخته مي شوداما كاركردش سه ساعت در شبانه روز است در حاليكه كاركرد زيادي براي مساجد ديده شده است.
حسيني همدني افزود: در اين ساعت كم هم ديده مي شود كه مسجد نه بوي خوبي دارد و نه نور خوبي و نه صداي خوبي از مسجد پخش مي شود در حاليكه بو و نور و صوت سه ركن اصلي فعاليت در مساجد هستند.
وي يادآور شد كه يكي از معضلات در مساجد ما استقرار سرويس هاي بهداشتي در مساجد است كه بايد به خارج از مساجد منتقل شوند زيرا بايد حرمت مساجد حفظ شود.

***خادم مسجد جايگاه ويژه دارد
امام جمعه كرج در خصوص جايگاه خادم در مسجد، گفت: بعد از امام مسجد و هيات امناء مهمترين ركن خدام مساجد هستند.
وي ادامه داد: نبايد ديد كه خدام مساجد افرادي باشند كه اگر هيچ جاي ديگري كار پيدا نكرده اند به كار در مساجد گمارده شده اند زيرا خادم مسجد جايگاه بسيار مهمي دارد چرا كه حضرت ابراهيم (ع) و حضرت زكريا (ع) خادم مسجد بودند.
امام جمعه كرج گفت: براي گزينش خادمان مسجد بايد چارچوب و قاعده هاي دقيقي باشد و بايد از اين به بعد با حساسيت خاصي خادم مسجد گرفته شود.
وي افزود: خادم بايد دانشمند ، اهل علم و سواد باشد و خادمان كنوني بايد بازآفريني شوند ودوره هاي آموزشي براي آنان درنظرگرفته شود.
نماينده ولي فقيه در استان البرز بيان داشت: خادم در مسجد نقش كليدي دارد؛ خادم سرايدار نيست؛ خادم وظايفي دارد كه مي تواند فضاي مسجد را براي تمام فعاليت ها عوض كند، فضايي ايجاد كند كه مردم و جوانان در اين فضاي فرهنگي رشد كنند يا كاري كند كه روحيه ها خراب شود و نگذارد كسي كار كند.
وي تاكيد كرد كه خادمان بايد توان علمي و عملي خود را بالا ببرند؛ خادم بازوي امام مسجد و همكار امناء است.
حسيني همداني خطاب به خدام مساجد و اماكن مذهبي حاضر در اين نشست گفت كه شما امين مسجد هستيد و اخلاق و رفتار شما موثر در اطرافيان خواهد بود و رفتارتان درس آموز است.
وي افزود: خامان بايد با موضوع روابط عمومي و ارتباط گيري آشنا باشند.
در اين همايش آموزش توجيهي 280 نفر از خدام مساجد و اماكن مذهبي شهرستان هاي طالقان، اشتهارد، نظرآباد و ساوجبلاغ حضور داشتند.
در اين همايش مباحث بهداشت محيط كار و مواد غذايي، مديريت استراتژيك هيات امناء در مساجد، احكام و آداب مساجد و... آموزش داده شد.
پيش از اين نيز نخستين دوره آموزشي براي خدام مساجد و اماكن مذهبي كرج و فرديس برگزار شده بود.
6156/ 6155