كنكور، مانعی نهادی در مقابل ایجاد تحول عمیق در مدارس است

ارومیه - ایرنا - معاون پژوهش و برنامه ریزی وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: كنكور، یك مانع نهادی در مقابل ایجاد تحول عمیق در مدارس است و برنامه های سند تحول را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

«علی ذو علم» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: كنكور دستیابی به مدرسه صالح و چرخش از سوی آموزش صرف به سوی تربیت عمیق و تربیت بنیادین را هم تحت تاثیر خود قرار می دهد و كارشناسان رفع این مانع را پیگیر هستند.
وی با اشاره به مدرسه صالح، بیان كرد: دستیابی به مدرسه تراز انقلاب اسلامی یا همان مدرسه صالح هدف اصلی از تحول بنیادین است تا از همه جهات بتواند بستر مناسبی برای تحقق حیات طیبه باشد.
وی اظهار داشت: مشاركت جامعه در این زمینه بسیار مهم بوده و انجمن های علمی، بخش های پژوهشی دانشگاه ها، شریك تربیت و ركن چهارم تربیت هستند؛ هر چند تا كنون نقش پر رنگ نداشتند.
«ذوعلم» بیان كرد: یكسری شاخص های شایستگی اساسی و پایه در مدرسه صالح مطرح است كه تفكر، تعقل، علم، عمل و ایمان جزء آنها محسوب می شود.
وی اضافه كرد: دانش آموزان این مدرسه برای ایفای نقش مسوولانه، پاسخگویی و درگیری با مسایل آینده در مدرسه آماده می شوند و برنامه درسی مبتنی بر كار، تلاش، فعالیت و نقش آفرینی در این طرح مطرح است.
«ذوعلم» افزود: اگر كارشناسان این نهاد بخواهند ویژگی های مدرسه صالح را تبیین كنند باید در كنار بایستگی ها، فهرستی از نبایستگی ها مطرح شود.
وی اضافه كرد: در برخی مدارس برخی مطالبه ها از دانش آموزان كاملا مخالف با جهت گیری های یاد شده در یك مدرسه صالح و مطلوب است كه آموزش و پرورش در حال اصلاح و تلاش برای حل این مسایل است.
وی گفت: امروز بسیاری از مدارس دولتی با همت دبیران، اولیا و مربیان به یك وضعیت قابل قبول از نظر پرورشی و آموزشی رسیده و در جهت ارتقای این شاخص ها تلاش های زیادی صورت گرفته است.
معاون وزیر آموزش و پرورش درباره راهكار رشد كیفی مدارس نیز گفت: در سطح وزارتخانه و ادارات كل استان ها باید با یك رصد واقع بینانه و ارزیابی دقیق از مدارس، آنها را در یك رتبه بندی واقع بینانه و بر اساس تلاش های علمی قرار داد.
وی افزود: تعیین مدارسی به عنوان معین و ارائه دانشی كه در بعد نگرشی بتواند مدیر، معلمان و خانواده ها را توجیه كند، جزء راهكارهایی است كه باید برای تحقق آن برنامه ر یزی شود.
وی با بیان اینكه كاركنان مدرسه باید برای تحقق مدرسه مطلوب همكاری كنند، گفت: درگیر كردن مدارس نقش اول را در تحقق اهداف تعیین شده ایفا می كند و باید كاركنان مدرسه به یك تلاش مثبت در این زمینه برسند.
«ذو علم» افزود: برای ارزیابی و دستیابی به نتایج این طرح یك پژوهش پیمایشی باید انجام شود تا بر اساس پنج شاخص تفكر، تعقل، علم، عمل و ایمان یك رصد دایمی از این برنامه صورت گیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه كرد: در هفت سال گذشته مدارس تغییر محسوسی داشت و دیدگاه ها بسیار اصلاح شد؛ كارهای رسانه ای نیز هرچند در حد مطلوب نبود ولی خانواده ها را به مطالبه ها در موضوع مدرسه صالح نزدیك تر كرد.
به گزارش ایرنا در حال حاضر در نظام آموزش و پرورش كشور بیش از 940 هزار معلم در سراسر كشور در تلاش هستند تا بیش از 13 میلیون دانش آموز در 106 هزار واحد آموزشی را از جهل به سوی دانایی رهنمون سازند و چگونه زیستن را به آنان بر اساس مبانی سند تحول بنیادین بیاموزند.
پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت كشور بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است كه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش رسیده و همچنین مورد تایید ضمنی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری قرار گرفته است و در دستور كار آموزش و پرورش قرار دارد.
بر اساس مفاد سند تحول بنیادین باید چرخشی اساسی در آموزش و پرورش صورت گیرد و این چرخش تبدیل نظام آموزشی به یك نهاد فرهنگی و تربیتی است تا بتواند زمینه تربیت پذیری كودكان و نوجوانان را بر اساس اقتضائات فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی و نیازهای امروز و فردای جامعه فراهم كند.
اهتمام جدی به توسعه عدالت آموزشی به عنوان مهم‌ترین اصالت نظام تعلیم و تربیت اسلامی، دستیابی برابر دانش‌آموزان به امكانات تحصیل صرف نظر از موقعیت جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی آنان، توسعه مهارت آموزی به جای تكیه بر حافظه محوری از جمله اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین است.
به گزارش ایرنا از دیگر اولویت های این سند نیز می توان به تجهیز كارگاه‌ها و كارآفرینی، توسعه حرفه‌های دانش بنیان متناسب با نیازهای جامعه، اولویت بخشی فعالیت‌های تربیتی و تقویت تربیت اسلامی، فعال‌سازی ظرفیت‌های پنهان آموزش و پرورش به ویژه ظرفیت بی‌بدیل منابع ارزشمند انسانی در آموزش و پرورش، تلاش برای تكریم حقیقی مقام معلمان و فرهنگیان و به روزآوری متون درسی و منابع آموزشی از طریق تعامل بیشتر با دانشگاه‌ها و مراكز علمی و آموزشی و ... اشاره كرد. 7125/3072