كمك هاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) به زاهدان رسيد

زاهدان- ايرنا- مديركل راه آهن جنوب شرق كشور(مستقر در زاهدان) گفت: محموله كمك هاي ارسالي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) به مردم سيل زده منطقه سيستان كه به صورت رايگان توسط ناوگان ريلي حمل شده، در ايستگاه راه آهن زاهدان تخليه شد.

مجيد ارجوني روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: محموله كمك هاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) به مناطق سيل زده سيستان شامل سه هزار كيلوگرم برنج، 500 كيلوگرم چاي، 500 كيلوگرم قند و هزار تخته پتو است.
وي افزود: اين سومين محموله كمك هاي انسان دوستانه ايست كه توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران به مناطق سيل زده كشور ارسال شده است.
به گزارش ايرنا سيلاب هاي غير قابل كنترل افغانستان از اواخر اسفند سال گذشته در منطقه سيستان جاري شده است.
اين سيلاب ها پس از بارندگي هاي هفته گذشته در حوضه آبريز رودخانه هيرمند و آب شدن برف هاي كوههاي هندوكش در بالا دست اين رودخانه از جمعه شب گذشته سيلاب شدت بيشتري گرفته است.
منطقه سيستان با پنج شهرستان زابل، زهك، هيرمند، هامون و نيمروز در شمال سيستان و بلوچستان واقع شده و با ولايت نيمروز افغانستان هم مرز است.
9908**3213