34 هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي ايلام جنگل كاري مي شود

ايلام- ايرنا- مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري ايلام گفت: 34 هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي اين استان امسال زير پوشش طرح جنگل كاري قرار خواهد گرفت.

رضا احمدي روز پنج شنبه در حاشيه بازديد معاون وزير و رئيس سازمان جنگل ها و مراتع كشوراز عرصه هاي جنگلي دهلران به خبرنگار ايرنا گفت: سال گذشته با اعتبار 170 ميليارد ريال 14 هزار هكتار از عرصه هاي استان جنگل كاري با نهال، بذر، توسعه جنگل و غني سازي انجام شد.
وي افزود: امسال اين ميزان به 34 هزار هكتار افزايش مي يابد و از رشد 100 درصدي برخوردار مي شود.
مديركل منابع طبيعي ايلام اعتبار در نظر گرفته شده براي اجراي اين برنامه را 600 ميليارد ريال عنوان كرد.
احمدي به اجراي 180 هزار متر مكعب آبخيزداري سال گذشته در استان اشاره كرد و افزود: امسال براي اين منظور به ميزان 365 هزار متر مكعب بالغ بر 600 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است.
استان ايلام داراي 641 هزار هكتار عرصه جنگلي است.
7175/6119