ارزاني برق دليل نپرداختن مطالبات مالكان نيروگاه هاي تجديدپذير است

تهران- ايرنا - معاون توسعه بخش غيردولتي سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا)، ضمن تاييد مشكلات موجود در نپرداختن مطالبات مالكان نيروگاههاي تجديدپذير، اظهار داشت: پايين بودن قيمت برق دليل اصلي ناتواني وزارت نيرو در پرداخت بدهي هاي خود است.

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار گروه علمي ايرنا، محمد تقي زعفرانچي زاده در سومين نشست از سلسله نشست‌هاي توسعه نيروگاه‌هاي برق تجديدپذير در پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي، ارزاني و قيمت پايين برق در كشور را دليل اصلي ناتواني وزارت نيرو در پرداخت مطالبات مالكان نيروگاههاي تجديدپذير طبق قرارداد خريد تضميني برق دانست.
وي با تاكيد براينكه بايد در روند افزايش تعرفه برق خانگي به ويژه براي مشتركان پرمصرف تسريع شود، گفت: مجلس شوراي اسلامي بايد در اين زمينه همكاري موثري با وزارت نيرو داشته باشد.
اما سيد محمدجواد موسوي به عنوان نماينده بخش خصوصي نيز در اين نشست به برخي از مهم ترين مشكلات بخش خصوصي در تامين سرمايه براي نيروگاه هاي تجديدپذير اشاره كرد و مواردي همچون تاخير در پرداخت مطالبات مالكان نيروگاه هاي تجديدپذير مقياس بزرگ طبق قرارداد خريد تضميني برق را از مهم ترين مشكلات فعالان اين حوزه دانست.
وي عدم اعطاي تضمين سرمايه به سرمايه گذاران خارجي و دشواري هاي اخذ اين گارانتي را از ديگر دلايل بسيار مهم در عدم استقبال سرمايه گذران خارجي براي حضور در حوزه انرژي كشور عنوان كرد.
به اعتقاد وي، دولت بايد ترتيبي اتخاذ كند تا قرارداد خريد تضميني برق به عنوان ضمانت تامين سرمايه توسط بانك هاي عامل داخلي قابل پذيرش باشد.
سليميان رئيس اداره فاينانس سازمان سرمايه گذاري خارجي نيز در اين نشست با اشاره به سازوكارهاي مختلف جذب سرمايه خارجي در كشور گفت: متاسفانه در سال 1397 فقط براي 10 درصد از متقاضيان فاينانس خارجي در حوزه انرژي هاي تجديدپذير تامين سرمايه شده است.
وي در ادامه تصريح كرد: كل مبلغ جذب شده در اين حوزه كمتر از 500 ميليون دلار بوده است.
سليميان، نوسانات ارزي در سال گذشته و خروج يك جانبه آمريكا از برجام و تبعات بين المللي آن را از مهم ترين موانع جذب سرمايه خارجي در سال 1397 دانست.
مجيد زندي مدير گروه مهندسي انرژيهاي تجديدپذير دانشگاه شهيد بهشتي نيز در اين نشست با تاكيد براينكه، منابع پرداخت خريد تضميني برق تجديدپذير به طور مستقيم در قالب عوارض از مردم گرفته مي شود، گفت: متاسفانه سهم 50 درصد برق تجديدپذير از محل مذكور، آن گونه كه گاها توسط برخي از دولتمردان عنوان مي شود، هيچ مبناي تعيين شده اي در بودجه كشور نداشته است.
وي ادامه داد: روش صحيح جدا كردن سهم خريد تضميني برق تجديدپذير از برق روستايي از عوارض پرداخت شده توسط مردم است و تخصيصي براي برق تجديدپذير و برق روستايي به صورت تفكيك شده در قانون نيامده است، درصورتي كه دولت سهم عوارض پرداختي توسط مردم را كامل و در زمان مقرر پرداخت كند مشكلي در پرداخت هزينه ريالي خريد تضميني برق توسط ساتبا به صاحبان نيروگاه هاي تجديدپذير وجود نخواهد داشت. لذا نبايد مشكلي براي پرداخت حق خريد تضميني برق تجديدپذير توسط صندوق مربوطه وجود داشته باشد.
وي اضافه كرد: تنها راه حل ممكن در چالش هاي پيش روي صنعت برق ايران تغيير نگرش از توسعه دولتي شبكه برق كشور به تقويت بخش خصوصي در حوزه انرژي هاي تجديدپذير است و اين تنها با واقعي شدن قيمت برق در كشور امكانپذير است.
محمد عسگري مدير عمليات بازار برق بورس انرژي ايران نيز در اين نشست با اشاره به سازوكارهاي مختلف جذب سرمايه از طريق بورس، سه روش جذب سرمايه خطرپذير، صندوق سرمايه گذاري پروژه و پيش فروش برق نيروگاه هاي سبز را براي تامين مالي نيروگاه هاي تجديدپذير به عنوان راهكاري در وضعيت فعلي مطرح كرد.
وي در عين حال معتقد است: نوسانات ارزي مي تواند جذابيت سرمايه گذاري در هر يك از سه روش فوق را به شدت كاهش دهد.
سومين نشست از سلسله نشست‌هاي توسعه نيروگاه‌هاي برق تجديدپذير، با موضوع «بررسي چالش‌ها و راهكارهاي تامين مالي پروژه‌هاي نيروگاهي‌ برق تجديدپذير» در محل سالن همايش هاي پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
علمي ** 1836**1584