700 ميليارد ريال وجه گندم به كشاورزان استان بوشهر پرداخت شد

بوشهر- ايرنا- رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: از آغاز خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان تاكنون 700 ميليارد ريال بابت وجه گندم به گندمكاران اين استان پرداخت شده است.

به گزارش ايرنا، محمد تقي منوچهري روز پنجشنبه درشوراي مديريت بحران استان بوشهر افزود: اين ميزان وجه گندم در كمتر از 24 ساعت از طريق بانك هاي عامل به حساب كشاورزان واريز شده است.
وي بيان كرد: از آغاز خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان تاكنون 46هزار و 200 تن گندم و يكهزار و 500 تن بذر خريداري شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 6هزار و 100 تن خريد شده بود افزايش چشم گيري نشان مي دهد.
منوچهري اضافه كرد: كيفيت بالاي محصول گندم خريداري شده و پرداخت به موقع وجه گندم از ويژگي هاي بارز خريد گندم امسال است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: نبود مراكز خريد مباشرين از مشكلات كشاورزان شمال اين استان بود كه با دستور استاندار اين مشكل درگناوه برطرف و خريد از ساعت 9 صبح امروز در اين شهرستان آغاز شد.
وي تاكيد كرد: همچنين با دستور استاندار بوشهر به زودي مشكل خريد گندم در جنوب استان بوشهر نيز به زودي برطرف مي شود.
منوچهري يادآورشد: 42كيلومتر جاده دسترسي مزارع و 31 كيلومتر شبكه فرعي در راستاي آبرساني به اراضي كشاورزي در استان بوشهر احداث شده است.
مديركل هواشناسي استان بوشهر گفت: در سال آبي جاري تا تاريخ چهار ارديبهشت امسال 358.7 ميليمتر بارندگي در استان ثبت شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 92 درصد افزايش نشان مي دهد.
فرج الله شكوهي افزود: پارسال در اين مدت تنها 123ميليمتر بارندگي در استان بوشهر ثبت شده بود.
وي بيان كرد: شهرستان ديلم با 483.5ميليمتر بيشترين و عسلويه با 212.2ميليمتر كمترين بارندگي در استان را داشتند.
شكوهي اظهارداشت: پديده غالب بارندگي ها در هفته پيش رو باد به خصوص در مناطق جنوبي استان بوشهر پيش بيني شده است.
وي گفت: پيش بيني مي شود براي سه ماه آينده در ارديبهشت ماه دماي نرمال و افزايش بارندگي بين پنج تا 15 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته باشيم.
مديركل هواشناسي استان بوشهرافزود: همچنين براي خرداد و تيرماه نيز بارش صفر و بيش بيني دما براي خرداد 33 و در تير ماه تا 40 درجه پيش بيني مي شود.
6047/6045