سرپرست كاروان اعزامي به المپيك: از مردادماه آموزش مي دهيم

تهران - ايرنا - سرپرست كاروان اعزامي ايران به المپيك 2020 ژاپن گفت: از مرداد ماه برنامه هاي آموزشي به سرپرستان، مربيان و ورزشكاران به عنوان فعاليت هاي جنبي كاروان در كنار آماده سازي تيم ها آغاز مي شود.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از كميته ملي المپيك، مدرسان كارگاه هاي آموزش سرپرستان، مربيان و ورزشكاران اعزامي به بازيهاي المپيك 2020 توكيو با دعوت سرپرست كاروان اعزامي ايران گرد هم آمدند تا برنامه هاي خود براي برگزاري كلاسهاي پيش رو را اعلام كنند.
اين در حالي است كه كادر سرپرستي كاروان اعزامي به المپيك 2020 در نظر دارد به منظورهماهنگي همه اعضاي كاروان از سرپرست، مربي و ورزشكار گرفته تا كادر رسانه اي و پزشكي وغيره، كارگاه هاي آموزشي را براي اعضاي كاروان برگزار نمايد.
از اينرو سرفصل هاي فني، پزشكي، كنترل دوپينگ، فن آوري و اطلاعات، رسانه، فرهنگي، تشريفات و غيره براي كارگاه ها در نظر گرفته شد و مدرسان هر كدام از بخش ها نيز برنامه هاي خود براي اين تصميم سرپرست كاروان اعلام كردند.
«نصرالله سجادي» سرپرست كاروان اعزامي ايران به المپيك 2020 توكيو در اين خصوص گفت: شكي نيست كه بايد هر چه سريعتر فعاليتهاي هماهنگي را آغاز كنيم تا در زمان برگزاري رقابت ها با مشكلات كمتري مواجه شويم.
وي گفت: اين فعاليت با همكاري آكادمي ملي المپيك، مركز نظارت بر تيمهاي ملي و واحد هاي مختلف كميته ملي المپيك پيگيري خواهد شد كه از تمامي دست اندركاران درخواست دارم با برنامه و انرژي تصميمات و مصوبات را پيگيري نمايند.
همچنين «رضا قراخانلو» رئيس آكادمي ملي المپيك نيز ضمن مثبت خواندن اين اقدام ارزشمند اظهار داشت: برنامه ريزي به موقع و توجه ويژه به آموزش مستمر، نتايج مثبتي را در پي خواهد داشت. آكادمي ملي المپيك نيز با تمام ظرفيت خود آماده برپايي اين كارگاه ها و كلاس هاي آموزشي است. به منظور برگزاري مطلوب اين كلاسها نيز فرم هايي را بين مدرسين توزيع كرده تا با هماهنگي خود دوستان نسبت به تهيه منابع و سرفصل ها اقدام كنند.
«پيمان فخري» رئيس مركز نظارت بر تيم هاي ملي نيز با تاكيد بر همكاري همه جانبه اين مركز اظهار داشت: برپايي اين كارگاه ها و كلاس ها تاثير بسيار زيادي بر نظم و انضباط كاروان و نتيجه گيري تيم ها دارد. بنابراين مركز نظارت در زمينه دعوت و حضور حداكثري فدراسيون ها پيگيري خواهد كرد.
در ادامه اين نشست دكتر نوروزي و امير خاني بعنوان مدرسين موضوع كنترل دوپينگ، دكتر رازي و دكتر تقوي مدرسين بخش پزشكي، دكتر رحيمي و سلامي مدرسين بخش رويداد و تشريفات، دكتر شعباني و عبدالهي مدرسين بخش فرهنگي و رسانه، دكتر دهخدا و اسلاميان مدرسين بخش فني و دكتر واقف زاده و عبيري مدرسين بخش فن آوري و اطلاعات؛ برنامه ها و نقطه نظرات خود براي برپايي كارگاه ها را ارائه دادند.
ورزشي**9029** 1200