ایران از نزدیك تحولات سودان را دنبال می كند

تهران - ایرنا - سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین تحولات سودان گفت: ایران از نزدیك تحولات سودان و تظاهرات و اعتراضات مردم آن كشور را دنبال می كند و بر لزوم تحقق خواسته های مشروع مردم، انتقال مسالمت آمیز قدرت، توقف اقدامات خشونت آمیز و عدم هرگونه دخالت خارجی در این كشور تاكید دارد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از اداره كل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سید عباس موسوی افزود: انتقال سریع قدرت به غیرنظامیان و تصحیح تصمیمات نادرست گذشته مانند اعزام سربازان سودانی برای برادر كشی در یمن را امری ضروری در حل و فصل مشكلات این كشور و تحقق خواسته های ملت بزرگ سودان می دانیم.
به گزارش ایرنا، در پی اعتراض های مردمی در سودان كه بیش از چهار ماه ادامه داشت، سرانجام ارتش این كشور روز 22 فروردین ماه با صدور بیانیه ای بركناری عمر البشیر رییس جمهوری این كشور را پس از 30 سال حكومت، تأیید و سه ماه حالت فوق العاده و یك ماه ممنوعیت رفت و آمد در این كشور اعلام كرد.
در بیانیه 22 فروردین ماه مقرر شد شورای نظامی انتقالی به ریاست 'عوض بن عوف' وزیر دفاع به مدت 2سال زمام امور را در دست گیرد.
اما بن عوف یك روز پس آن از سمت خود كناره گیری كرد و 'عبدالرحمن البرهان' برای این منصب تعیین شد.
با وجود بركناری البشیر مردم همچنان به اعتراضات خود در سودان ادامه می دهند، آنها می ترسند نظامیان بر موج این انقلاب سوار شوند.
سیام**3202 ** 1200