سفرعمران خان به ايران فرصت هاي اقتصادي براي دو طرف بود

بيروت -ايرنا - روزنامه الاخبار لبنان نوشت، ديدار عمران خان نخست وزير پاكستان از تهران مملو از فرصت هاي اقتصادي براي دو طرف بود.

به گزارش ايرنا اين روزنامه در گزارشي افزود، ديدار عمران خان نخست وزير پاكستان از تهران ماهيت سياست ايجاد توازن در روابط خارجي داشت كه هميشه عمران خان بر آن تاكيد مي كند.
الاخبار با اشاره به اين كه ديدار نخست وزير پاكستان يكشنبه گذشته از مشهد آغاز و با ديدار با رهبري عالي ايران در تهران پايان يافت و اين ديدار مملو از فرصت بود، افزود، با ديدار عمران خان از رياض در سال گذشته برخي بر اين اعتقاد بودند كه عمران خان تحت فشارهاي عربستان و امارات از ايران دور مي شود.
اما در ديدار اخير آشكار شد كه عمران خان به دنبال ايجاد توازن در روابط خارجي است و سعي در تنظيم روابط و گسترش آن با همسايه مهمي همچون ايران دارد.
تقويت همكاري دو جانبه براي مواجهه با تروريسم بخصوص در مناطق مرزي از مهم ترين جنبه هاي ديدار عمران خان از تهران بود.
حسن روحاني رييس جمهوري ايران در اين ديدار از تشكيل نيروي واكنش سريع مشترك ميان دو كشور براي مبارزه با فساد خبر داد.
عمران خان نيز در كنفرانس خبري مشترك با روحاني از مهم ترين اهداف اين سفر گفت و گو درباره موضوع تروريسم برشمرد.
ديدار نخست وزير پاكستان درحالي بود كه مسائل مرزي و حملات خونين در مرزها به يكي از موضوعات مورد توجه ميان دو كشور و عامل تنش ميان آنها تبديل شده بود.
خاورم*9366*1436**شبس**1613