مديركل هواشناسي آذربايجان شرقي: ميانگين بارش32 درصد افزايش يافت

تبريز - ايرنا - مديركل هواشناسي آذربايجان شرقي گفت: ميانگين بارش در استان در سال آبي جاري نسبت به سال آبي گذشته 32 درصد افزايش يافته است.

علي دولتي مهر، روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: ميانگين بارش در آذربايجان شرقي در سال آبي جاري (اول مهر 97 تا 4 ارديبهشت 98) 311.3 ميلي ‌متر به ثبت رسيه كه نشان از افزايش 75.5 ميلي متر بارش نسبت به سال آبي گذشته است.
وي با بيان اينكه ميانگين بارش سال آبي جاري نسبت به بلند مدت نيز حدود 57.9 درصد افزايش يافته است، يادآوري كرد: ميانگين بارش در بلند مدت 197.1 ميلي متر ثبت شده است.
مديركل هواشناسي آذربايجان شرقي درصد تامين بارش سال آبي جاري را 109.3 اعلام كرد و گفت: بارش سال آبي كامل گذشته حدود 284.8 ميلي متر بود.
دولتي مهر، ادامه داد: بيشترين ميزان بارندگي در سال آبي جاري با حدود 371.2 ميلي متر از مراغه و كمترين ميزان بارندگي با 256.1 ميلي متر از سراب گزارش شده است.
وي گفت: ميزان بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از شهرستان تبريز 305.3 ميلي متر بوده كه نسبت به سال آبي گذشته 31.1 درصد معادل 72.4 ميلي متر و نسبت به بلند مدت 61.1 درصد معادل 116 ميلي متر افزايش داشته است.
مديركل هواشناسي آذربايجان شرقي با اشاره به دماي استان اظهار داشت: در سال آبي جاري دماي استان به طور ميانگين 5.7 درجه سانتي گراد بوده كه نسبت به سال گذشته 1.2 درجه كاهش و نسبت به بلند مدت هشت دهم درجه افزايش نشان مي دهد.
دولتي مهر افزود: خدآفرين با ميانگين دماي 9 درجه سانتي گراد بيشترين دما و سراب با ميانگين دما 3.3 درجه كمترين دما را در استان به خود اختصاص داده و ميانگين دماي تبريز در سال زراعي جاري 5.7 درجه بوده كه نسبت به سال زراعي گذشته 1.3 درجه كاهش يافته است.
وي گفت: هم اكنون ( حدود ساعت 9.5 صبح) جلفا با 8 درجه سانتي گراد بالاي صفر و ورزقان با يك درجه زير صفر به ترتيب گرمترين و سردترين شهرهاي استان بوده و دماي تبريز 6 درجه بالاي صفر است.
آذربايجان شرقي منطقه اي سردسير و كوهستاني است و از لحاظ تقسيم بندي هاي اقليمي جزو مناطق نيمه خشك به حساب مي آيد.
آب و هواي اين استان به طور كلي سرد و خشك است ولي به علت تنوع توپوگرافيكي از اقليم هاي متفاوتي برخوردار است.
اين استان همواره تحت تاثير بادهاي سرد شمالي و سيبري و بادهاي مرطوب درياي سياه و مديترانه و اقيانوس اطلس همچنين بادهاي محلي متاثر از كوهستان هاي سبلان در شرق، سهند در غرب و جنوب غربي، رشته كوه هاي قره داغ در شمال، رشته كوه هاي تخت سليمان و اربط در جنوب، ارتفاعات بزقوش در جنوب شرق و قوشاداغ در شمال شرق استان قرار دارد.
8023/518