۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۵
کد خبر 83291261
۰ نفر
چشم و چراغ فرهنگ امروز

تهران- ايرنا- شفيعي كدكني شخصيتي چند بعدي است كه در زمينه‌هاي گوناگون همچون شعر و شاعري، نقد ادبي، تصحيح متن، تحقيقات ادبي، ترجمه و تدريس فعاليت كرده و در هر زمينه نيز كارنامه‌اي درخشان دارد.

مسعود جعفري جزي عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي در يادداشتي آورده است:
بگذار شكرها را، بگذار قمرها را
او چيز دگر داند، او چيز دگر سازد
شعر شفيعي كدكني از دهه چهل تاكنون در عين حال كه تصويري روشن از تحولات جامعه ما بوده و صداي بخش وسيعي از مردم همين جامعه را بازتاب داده است، جلوه گاه عواطف صادقانه و شور و هيجان سراينده آن نيز هست. با اينكه دوران اوج شعر سرايي شفيعي كدكني همزمان بوده‌ است با حضور برخي از شاخص‌ترين شاعران بزرگ معاصر، اما جويبار جاري و زلال شعر او تشخص و جلوه‌ خاص خود را دارد. صداي او در عرصه شعر معاصر صدايي نامكرر است. در حوزه نقد ادبي نيز آثار شفيعي كدكني طراوت، تازگي و تأثيرگذاري ويژه‌ خود را دارد. آثار او در اين‌حوزه، در عين حال كه از هياهو و جنجال برخي نقدهاي محفلي و مغرضانه به دور بوده، كهنگي و محافظه‌كاري برخي نقدهاي به‌ظاهر دانشگاهي را هم نداشته است. او در برخي آثار انتقادي‌اش از قلمرو نقد فراتر رفته و وارد حوزه نظريه‌پردازي شده است.

آثار شفيعي كدكني در حوزه تصحيح متن و تحقيقات ادبي سيري تكاملي است كه با كوشش‌هاي علامه قزويني آغاز شد. شفيعي كدكني تصحيح متن را به شاخه‌اي مهم از تحقيقات ادبي و تاريخي در ايران تبديل كرد. مطابق با روش او، مصحح وظيفه دارد كه علاوه بر بازسازي متن كهن، همه مشكلات احتمالي آن را براي خواننده علاقه‌مند روشن كند، درباره متن و مؤلف آن از جهات گوناگون تحقيق كند و حاصل يافته‌هاي خود را در اختيار خواننده بگذارد. مؤلفه هايي كه در تصحيح اخير تذكره الاولياء نيز به وضوح قابل مشاهده است. با كارهاي شفيعي كدكني تصحيح متن كه از دهه پنجاه و تحت تأثير فضاي ايدئولوژيك چپ‌گرا و جوان محور كم اعتبار شده بود، دوباره ارزش پيدا كرد و نسل تازه‌اي از جوانان مستعد قدم در اين راه گذاشتند.

تحقيقات ادبي شفيعي كدكني عمدتاً بر مسائل زباني و تاريخي متمركز است و همين نكته موجب شده كه دچار انشانويسي‌هاي مرسوم نشود. ترجمه حوزه اصلي فعاليت شفيعي كدكني نبوده اما او آثاري را از انگليسي و بويژه عربي ترجمه كرده است. اسلوب او در ترجمه اسلوبي خاص خودش است ولي در مجموع بيش از آنكه به فرهنگ لغت متكي باشد به هنر فارسي نويسي‌اش تكيه دارد و در مواقع لازم حتي آن را با تحقيق همراه مي‌كند.

هنر تدريس و كلاس‌هاي پرشور و سازنده شفيعي كدكني از ديرباز جايگاهي خاص داشته و چندين نسل از دانشجويان از دهه پنجاه تاكنون با اشتياقي خارق‌العاده در محضر درس او اين سخن مولانا را تجربه كرده‌اند كه مي‌گويد: «آدمي فربه شود از راه گوش.» شفيعي كدكني دركلاس‌هايش هنر معلمي را با دانش وسيع و فضيلت‌هاي انساني پيوند داده است و همه اين‌ها نقشي عظيم در پويايي، سرزندگي و تداوم فرهنگ ما دارد. شفيعي كدكني چشم و چراغ فرهنگ امروز ماست.

منبع: روزنامه ايران، 1398.2.5
گروه اطلاع رساني**9131