بيش از 173 ميليارد ريال به حساب مرزنشينان كردستان واريز شد

سنندج - ايرنا - مديرشركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه كردستان گفت: سال گذشته از محل سود حاصل از فروش سوخت به منطقه اقليم كردستان عراق 173 ميليارد و 437 ميليون ريال به حساب 28 هزار خانوار ساكن در نواحي مرزي اين استان واريز شد.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه كردستان، فريدون ياسمي در ديدار با نماينده ولي فقيه در كردستان اظهار داشت: پارسال در قالب كمك به معيشت مرزنشينان، 22 ميليون ليتر نفتگاز به اقليم كردستان عراق صادر شد.
وي رونق بخشيدن به چرخه فعاليت هاي صنعتي، كشاورزي، توليدي و حمل و نقل را از اهداف اين شركت دانست و افزود: در سال 97 بيش از 117 ميليون ليتر سوخت بين بهره بردارن بخش كشاورزي استان نيز توزيع شد.
مدير شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه كردستان يادآور شد: با تعامل و ارتباط مطلوب با ساير ادارات استان در خصوص خدمات مرتبط با تامين، نگهداشت و توزيع فرآورده‌هاي نفتي، توانستيم خدمات مطلوبي به مردم ارائه دهيم.
ياسمي از تامين و ارسال بيش از 140 ميليون ليتر نفتگاز به نيروگاه سيكل تركيبي سنندج نيز خبر داد و گفت: تامين پايدار سوخت اين نيروگاه بويژه در زمستان از جمله خدمات اين شركت است.
وي بر ارائه خدمات الكترونيكي به شهروندان و تحقق حقوق شهروندي به عنوان اولويت هاي شركت تاكيد كرد و گفت: اجراي طرح الكترونيكي توزيع نفت سفيد، ايجاد زيرساخت هاي توزيع الكترونيكي نفتگاز بخش كشاورزي، استفاده از سيستم هاي نرم افزاري در كنترل عرضه سوخت در مرزهاي خروجي استان از جمله اقدامات در سال 97 بود.
در استان كردستان، 70 جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي و 52 باب جايگاه CNG در بخش عرضه سوخت مورد نياز به مردم خدمات رساني مي كنند.
7355/9102