رئيس پليس راهور سمنان: 45 نقطه شهر به دوربين هوشمند مجهز مي شود

سمنان- ايرنا- رئيس پليس راهور استان سمنان گفت: 45 نقطه پرتردد معابر شهري شهرستان سمنان، به منظور ثبت تخلف هاي رانندگي با نصب دوربين، هوشمند مي شود.

سرهنگ موسي بزرگي روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اكنون در هشت نقطه از 45 نقطه از معابر شهري سمنان دوربين هاي ثبت تخلف نصب شده و به زودي به بهره برداري مي رسد.
وي ادامه داد: دوربين هاي ثبت تخلف در معابر شهري سمنان نقش مهمي در كاهش تصادف هاي درون شهري، جلوگيري از رفتارهاي پرخطر رانندگان و افزايش رفاه حال عابران پياده در هنگام گذر از معبرها دارد.
به گفته بزرگي، در 35 نقطه شهر سمنان در ميدان ها و معبرهاي پرتردد دوربين هاي هوشمند به منظور پايش تصويري نصب مي شود.
رئيس پليس راهور استان سمنان خاطرنشان كرد: اكنون حدود 22 دوربين هوشمند ثبت تخلف رانندگي و حدود 18 دوربين هوشمند پايش تصويري در شهرستان شاهرود فعال است.
وي تصريح كرد: نصب دوربين هوشمند ثبت تخلف و پايش تصويري در شهرستان دامغان، گرمسار و مهديشهر از اولويت هاي پليس راهور استان سمنان است و اكنون در دامغان دوربين هاي هوشمند نصب شده و در مرحله دريافت مجوز براي بهره برداري است.
وي يادآور شد: سال 97 تصادف هاي منجر به فوت در معابر درون شهري استان سمنان 44 درصد كاهش و برخورد با رانندگان متخلف 14 درصد افزايش يافت.
رئيس پليس راهور استان سمنان با بيان اين كه سال 97 تخلف رانندگان پنج درصد افزايش يافت، گفت: سال گذشته توقيف خودرو 21 درصد و توقيف موتورسيكلت 25 درصد افزايش يافت.
به گزارش ايرنا، 101 نقطه حادثه خيز در معابر درون شهري استان سمنان وجود دارد كه از اين تعداد در 39 نقطه نقص ها رفع شده و 62 نقطه اكنون حادثه خيز است، نصب دوربين هاي هوشمند ثبت تخلف هاي رانندگي نقش مهمي در كاهش و پيشگيري از وقوع تصادف هاي درون شهري دارد.
7342/6103