كشاورزان خراسان شمالی مزارع غلات را علیه قارچ ها سمپاشی كنند

بجنورد- ایرنا- رئیس سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی گفت: با توجه به بارندگی های اخیر و رطوبت بالا و نیز پیش بینی های هواشناسی در خصوص بارش ها در روزهای آینده كشاورزان این استان مزارع غلات را علیه قارچ ها سمپاشی كنند.

عبدالله یوسفی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: ضروری است كشاورزان نسبت به مبارزه شیمیایی با بیماری های زنگ زرد، سفیدك سطحی و لكه خرمایی در مزارع گندم اقدام كنند.
وی افزود: با توجه به رطوبت موجود در مزارع گندم توصیه می شود با استفاده از قارچكش مناسب در دو مرحله قبل از گلدهی و به فاصله 10 تا 15 روز سمپاشی انجام شود.
وی با بیان اینكه در سال زراعی امسال انتظار تولید 330 هزار تن گندم داریم گفت: در پاییز 47 هزار هكتار گندم آبی و 99 هزار هكتار گندم دیم و 40 هزار هكتار جو آبی و دیم كشت شد.
رئیس سازمان جهادكشاورزی خراسان شمالی با بیان اینكه هم اكنون وضعیت كشتزارهای دیم استان بسیار مناسب است گفت: مزارع دیم از رطوبت كافی برخوردار شده اند.
وی اظهار داشت: امسال پیش بینی می شود 250 تا 290 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از كشاورزان این استان خریداری شود.
یوسفی افزود: پارسال از كشتزارهای گندم استان 150 هزار تن گندم و 45 هزار تن جو برداشت شده بود.
وی اظهار داشت: انتظار می رود امسال افزون بر 100 هزار تن جو نیز برداشت شود.
یوسفی افزود: سمپاشی تاكستان ها با سموم اكسی كلرور مس برای كنترل بیماری سفیدك داخلی انگور انجام شود.
رئیس سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی گفت: به منظور اطمینان از كنترل سفیدك داخلی انگور و با توجه به رطوبت فراوان باغ ها و محیط، توصیه می شود قبل از گل دو مرحله اقدام به سمپاشی شود.
یوسفی اظهار داشت: مبارزه مكانیكی وجین علف های هرز پهن برگ كلزا در مناطق سرد در مزارع آلوده چون سبب كاهش عملكرد می شود صورت پذیرد.
وی افزود: برای كنترل بیماری های شایع بر روی سایر درختان میوه مانند لب شتری هلو، غربالی هسته داران، آتشك درختان دانه دار، آنتراكنوز گردو مبارزه شیمیایی انجام شود.
وی گفت: با توجه به شرایط رطوبتی سال جاری و احتمال فعالیت ملخ از تمامی دامداران و كشاورزان در صورت مشاهده اولین دستجات پوره های اولیه ملخ به مراكز جهاد كشاورزی اطلاع رسانی كنند.
وی افزود: با توجه به فعالیت گرده افشان ها مانند زنبور عسل در مزارع كلزا لازم است مبارزه شیمیایی برای كانون كوبی شته مومی از حاشیه مزارع و یا به صورت لكه ای و از سموم كم خطری مانند پریمور در غروب آفتاب استفاده شود.
یوسفی گفت: علف های هرز سبب كاهش عملكرد گندم و جو شده، لذا ضروری است كشاورزان دیم كار در مناطق سرد اقدام كنند.
وی افزود: رعایت تنوع در سموم مصرفی علفكش ها در گندم جهت جلوگیری از مقاوم شدن علف های هرز به سموم اهمیت داده شود.
خراسان شمالی با جمعیت بیش از 863 هزار نفر 344 هزار هكتار عرصه كشاورزی دارد كه از این سطح 300 هزار هكتار كشتزاز و مابقی باغ است و بیش از 80 هزار بهره بردار بخش كشاورزی در این حوزه فعالیت می كنند.
3007/ 6042