۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۷
کد خبر 83291072
۰ نفر
پايگاه اينترنتي شركت تلفيق هنر فيلتر شد

تهران- ايرنا - پايگاه اينترنتي شركت تلفيق هنر به دليل فقدان مجوز بازاريابي شبكه اي و فقدان جواز كسب لازم از اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي با اعمال مواد 27 و 87 قانون نظام صنفي فيلتر شد.

به گزارش ايرنا، معاون دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي چهارشنبه شب با اعلام اين مطلب در كانال شخصي خود در ايتا نوشت: مرتضوي مدير اين شركت با مراجعه به معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور ادعاهايي را در خصوص نحوه كار خود مطرح كرده و اعلام داشت كه حاضر است با پذيرش شرايط قانوني مجوز بازاريابي شبكه اي را دريافت كند.
«جوادجاويدنيا» در پاسخ به اين ادعاها بيان داشت: بررسي تخصصي لازم انجام خواهد گرفت و در صورت احراز صحت اين ادعا و انجام تغييرات لازم در راهبرد بازاريابي و ارائه تضمين هاي لازم همانند ساير شركت هاي فعال در اين زمينه، حمايت لازم در جهت صدور مجوز اين شركت به عمل خواهد آمد.
وي افزود: اما چنانچه خلاف آن اثبات شود فيلترينگ رفع نخواهد شد و پرونده مي بايست روند قانوني خود را دنبال كند.
معاون دادستان كل كشور به اعضاي اين شركت اعم از توليدكنندگان و بازاريابان توصيه كرد تا تعيين تكليف نهايي شركت و مشخص شدن وضعيت از ادامه فعاليت خودداري كنند.
وي اضافه كرد: تلاش خواهد شد هر چه سريعتر اين موضوع تعيين تكليف شود.
البته مسئوليت فعاليت بدون مجوز بر عهده مديران شركت و ليدرهاي اصلي آن خواهد بود و مديران شركت در صورتي كه موفق به اخذ مجوز بازاريابي شبكه اي نشوند، خواهند توانست با تغيير راهبرد خود به حالت تك سطحي و بدون پرداخت سود به ساير بازاريابان سطوح قبل، پس از اخذ جواز كسب از اتحاديه كسب و كارهاي فضاي مجازي به كار خود ادامه دهند.
جاويدنيا افزود: به دنبال فعاليت شديد شركتهاي هرمي شوراي عالي امنيت ملي مصوب كرد نمونه هاي داخلي شركت هاي بازاريابي شبكه اي با نظارت هاي لازم شكل بگيرد. لذا هر گونه فعاليت در زمينه بازاريابي شبكه اي بدون مجوز كميته نظارت ممنوع است و با عاملان آن در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
شبك**اجتمام1003** 1108