جوان‌گرايي و شفافيت خدمات آموزشي به حرفه آموزان را دنبال مي كنيم

اردبيل- ايرنا- معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور گفت: سازمان آموزش فني و حرفه اي جوان گرايي و شفافيت خدمات آموزشي به حرفه آموزان را دنبال مي كند.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، سليمان پاك سرشت در جلسه شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي زير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در استان اردبيل با تاكيد بر ضرورت انجام كارهاي آموزشي منسجم براي جويندگان شغل و حرفه آموزان افزود: متاسفانه در سال هاي گذشته در خصوص به كارگيري جوانان در عرصه آموزش اشتغال و كارآفريني غفلت شده است.
وي توجه به نگاه خاص جوانان، شنيدن صداي آنها و به كارگيري نيرو و توان آنها در مديريت جامعه را ضروري خواند و بيان كرد: در كنار اين امر، بايد فرايندهاي ارائه خدمات به جامعه شفاف و تسهيل شود.
پاك سرشت با بيان اين كه 50 درصد جامعه ايران تحت تاثير خدمات دستگاه‌هاي تابعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، اضافه كرد: شفافيت در فرايندهاي ارائه خدمات موجب ايجاد اميد در مردم مي شود.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور كه به منظور شركت در برنامه هاي مربوط به هفته كار و كارگر به استان اردبيل سفر كرده است، در ادامه، كار و كارگر را منشاء اميد، توليد، رونق و بهبود در جامعه دانست و گفت: در سال رونق توليد و در فضايي كه كشور ما وارد مصاف جنگ اقتصادي شده، بايد بيشتر از گذشته به امر توليد و كار بها بدهيم.
وي كارگران را سربازان عرصه توليد و جنگ اقتصادي تحميلي خواند و افزود: ما در چنين فضايي بايد طوري عمل كنيم كه مردم موفقيت ها و عملكردها را به شكل ملموس ببينند.
پاك سرشت سازمان آموزش و فني و حرفه اي را تشكيلاتي براي توانمندسازي فعالان عرصه توليد و اشتغال عنوان كرد و ادامه داد: ما به علت غفلت طي سال هاي گذشته، در عرصه آموزش هاي فني و حرفه اي با وضعيت استاندارد فاصله داريم.
وي با اشاره به اختصاصي شدن بودجه و اعتبارات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در بودجه تصويب شده سال جاري در مجلس بيان كرد: براي بهره وري بيشتر درا ين سازمان بايد به سمتي برويم كه آموزش هاي تخصصي ارائه شده در جامعه خريدار داشته باشد.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از اختصاص 50 ميليون دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملي براي رشد آموزش هاي فني و حرفه اي در سال جاري خبر داد و اضافه كرد: نگاه مثبت به آموزش هاي فني و حرفه اي در جامعه و در سطح مديريت كشور شكل گرفته و معتقديم كه همه آموزش گيران اين سازمان بايد شاغل شوند.
وي با انتقاد از توسعه بي رويه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در ساله هاي گذشته گفت: اين توسعه بدون اين كه آموزش هاي ارائه شده توسط اين سازمان به اشتغال تبديل شود، كاري بدون نتيجه بود.
پاك سرشت همچنين با اشاره به تصويب قانون نظام جامع آموزش فني، حرفه اي و مهارتي كشور گفت: بر اساس مفاد اين قانون بالادستي، دستگاه هاي آموزش دهنده در امر اشتغال بايد به هم وصل شوند و آموزش هاي زايد و موازي حذف شود.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي در ادامه از اختصاص هفت ميليارد و 390 ميليون ريال اعتبار براي تجهيز كارگاه هاي 19 مركز آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل در سال گذشته خبر داد و افزود: در سال جاري نيز نيازهاي استان بر اساس مقدورات بودجه و ضرورت ها و اولويت هاي آموزشي تامين مي شود.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به جدي بودن خلاء آموزشي در عرصه فني و حرفه اي در استان اردبيل اضافه كرد: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور آمادگي دارد در قالب تفاهم نامه اي با استانداري اردبيل، نيازهاي آموزشي اين استان در عرصه اشتغال را تامين كند.
پاك سرشت خواستار شكل گيري شوراي مهارت استان اردبيل شد و اظهار كرد: با شكل گيري اين شورا كه مطابق با سند جامع آموزش فني و حرفه اي و مهارتي كشور بايد صورت گيرد، نيازهاي آموزشي استان اردبيل در اين عرصه بر اساس مصوبات شورا جمع بندي شده و خدمات آموزشي لازم ارائه خواهد شد.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور همچنين خواستار تدوين سند و گزارش جامع اهداف پنج سال آينده استان اردبيل در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي شد و گفت: ما با نقشه راه تدوين شده در خود استان، بهتر مي توانيم نيازهاي اين منطقه را در زمينه آموزش فني و حرفه اي تامين كنيم.
به گزارش ايرنا، در اين جلسه قاسم رحيمي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل نيز با ارائه گزارشي، نرخ بيكاري اين استان را 15.3 درصد و تعداد بيكاران استان اردبيل را بالغ بر 65 هزار نفر اعلام كرد.
وي گفت: استان اردبيل 25 مركز آموزش فني و حرفه اي دارد كه در اين مراكز با مربيگري 318 نفر، 14 هزار نفر در 572 رشته تخصصي آموزش هاي فني و حرفه اي را در يك سال گذشته فرا گرفته اند.
محمد فيضي نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه، پيگيري موضوعات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توسط شوراي هماهنگي اين وزارت در استان در زمان رسيدگي به قانون بودجه سال 98 را مثال زدني خواند.
وي با اشاره به افزايش 12 درصدي بودجه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سال جاري و اختصاصي شدن رديف بودجه اين سازمان، خواستار اختصاص اعتبارات ويژه براي تجهيز و تامين نيازهاي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل شد.
ولي ملكي نماينده مردم مشگين شهر در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به بي توجهي به بخش دانش فني و آموزش هاي تخصصي فني و حرفه اي گفت: بدون دانش فني و آموزش، رونق توليد ممكن نيست.
وي بيان كرد: اقتصاد موضوع مهم كشور است و جهت پياده سازي دانش در زمينه آموزش فني و حرفه‌اي در استان، ضروري است كه دولت سخت‌افزارهاي لازم را فراهم سازد.
وي با تاكيد بر ضروت توجه به دانش فني براي حضور در عرصه جنگ اقتصادي، از وجود 65 هزار نفر بيكار در استان اردبيل و قرار گرفتن اين استان در انتهاي جدول استان هاي برخودار از وضعيت مطلوب اشتغال انتقاد كرد و گفت: اين وضعيت به علت وجود ظرفيت هاي مناسب در منطقه زيبنده اين استان نيست.
بشير خالقي نماينده مردم خلخال در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه خواستار نگاه ويژه دولت به مناطق محروم در زمينه اشتغالزايي عملي و واقعي شد.
ارژنگ عزيزي سرپرست معاونت اقتصادي استانداري اردبيل نيز در اين جلسه توانمندسازي نيروي انساني مولد و كارآمد را لازمه توسعه و رونق توليد دانست و بيان كرد: براي تحقق اين امر توجه جدي به بعد آموزش ضروري است.
وي با اشاره به شناسايي يكهزار و 143 واحد توليدي بزرگ با ظرفيت اشتغال مناسب در استان گفت: 36 درصد از اين واحدها غيرفعال است و بايد با حمايت هاي لازم به چرخه توليد و اشتغال برگردد.
وي آموزش و توانمندسازي نيروي انساني فعال در عرصه توليد در استان اردبيل را ضروري دانست و خواستار هدفمند شدن آموزش هاي فني و حرفه اي و سوق دادن آموزش ها به سمت اشتغال پايدار شد.
1905