اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري وحدت رويه دااشته باشند

بوشهر-ايرنا- مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان بوشهر گفت: تعامل و وحدت رويه در اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري مي تواند علاوه بر تاثيرگذاري در جامعه باعث جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي نيز مي شود.

به گزارش ايرنا، فاطمه كرم پور روز چهارشنبه در نشست با مديركل صدا و سيماي مركز بوشهر افزود: سخن امام خميني (ره) مبني بر ضرورت مهندسي فرهنگي يك سند مهم است كه بايد از آن به نحو مطلوب براي ارتقا جايگاه فرهنگ استفاده كرد.
وي بيان كرد: گسترش فرهنگ و ميراث فرهنگي در جامعه ضروري است كه فعاليت هاي فرهنگ و هنر در اين راستا نقش مهمي ايفا مي كند.
كرم پور افزود: توسعه و تقويت برنامه هاي فرهنگي و هنري در جامعه از الزام هاي مهم است كه بايد براي تحقق اين مهم از تمامي ظرفيت ها بهره برد.
وي همچنين با اشاره به به برنامه هاي روز ملي خليج فارس يادآور شد: 10 ارديبهشت ماه بعنوان روز ملي خليج فارس يك روز مردمي است كه تك تك افراد جامعه بايد در كنار دستگاه ها اجرايي در معرفي تاريخ و فرهنگ خود تلاش مضاعف داشته باشند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان بوشهر گفت: برنامه هاي متنوع فرهنگي و هنري جهت پاسداشت اين روز در سطح استان برنامه ريزي شده كه انعكاس اين برنامه ها از شبكه مركز بوشهر مي تواند كمك شاياني به معرفي هر چه بيشتر خليج فارس در عرصه هاي ملي و بين المللي كند.
مديركل صدا و سيماي مركز بوشهر نيز گفت: تعامل دستگاه هاي فرهنگي در استان فرهنگ و هنر اين منطقه را در جامعه بيش از پيش معرفي مي كند.
سيدحسن ناظر افزود: به دليل گستره وسيع حوزه فرهنگ و هنر بازگرداندن هويت فرهنگي از وظايف همه دستگاه هاي اجرايي است.
وي تصريح كرد: نهادهاي غير رسمي يكي از اركان موفقيت در اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري هستند كه بايد به آنها اعتماد كرده و شرايط را براي فعاليت و مشاركت بيشتر اين نهادها مهيا كرد.
ناظر يادآورشد: بوشهر يكي از استان هاي برتر در حوزه هنرهاي نمايشي و تئاتر در كشور است كه صدا و سيماي مركز بوشهر از آمادگي لازم براي معرفي فعالان اين عرصه با همراهي اداره كل ارشاد برخوردار است.
وي عنوان كرد: صدا و سيماي مركز بوشهر همواره در انعكاس فعاليت ها با دستگاه ها هم قدم بوده و آمادگي دارد در ارتباط با برنامه هاي روز ملي خليج فارس نيز اطلاع رساني مناسب انجام دهد.
7212/6045