شورای اطلاع رسانی بیمه سلامت استان بوشهر آغاز بكار كرد

بوشهر-ایرنا- شورای اطلاع رسانی اداره كل بیمه سلامت استان بوشهر روز چهارشنبه در آیینی با حضور مسئولان این اداره كل و شماری از خبرنگاران آغاز بكار كرد.

به گزارش ایرنا، مدیركل بیمه سلامت استان بوشهر در این آیین گفت: این شورا به منظور سیاست گذاری در امر اطلاع رسانی و تعامل سازنده با شبكه ها و مراكز اطلاع رسانی، هماهنگی فعالیت آنها در راستای برقراری گفتمان، افزایش دانش سلامت جامعه هدف و اطلاع رسانی در زمینه های وظایف اداره كل بیمه سلامت استان بوشهر تشكیل شده است.
وی بیان كرد: اطلاع رسانی در زمینه اختیارات و برنامه های سازمان و حقوق بیمه شدگان و بیماران در مراكز بیمه سلامت و همچنین تدوین برنامه های میان و بلند مدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه ای و كاربردی اطلاع رسانی از دیگر هدف های تشكیل این شوراست.
رمضانی ادامه داد: 48 درصد جمعیت استان بوشهر شامل حدود 500 هزار نفر بیمه شده سازمان بیمه سلامت هستند.
وی یادآور شد: این سازمان با بیش از 90 درصد موسسه های تشخیص درمانی در حدود 550 مركز قرارداد دارد و خدمات مورد نیاز بیمه شوندگان خود را خریداری می كنند.
رمضانی یادآورشد: اداره كل بیمه سلامت استان بوشهر در سال 96 بالغ بر یكهزار و 550 میلیارد ریال برای افراد زیرپوشش خود هزینه كرده كه میزان هزینه كرد صورت گرفته شده در سال 97 نیز بزودی اطلاع رسانی می شود.
7212/6045