دانشكده فني مهندسي دانشگاه خليج فارس 86 درصد پيشرفت دارد

بوشهر-ايرنا-رئيس دانشگاه خليج فارس گفت: دانشكده فني مهندسي اين دانشگاه اكنون 86 درصد پيشرفت فيزيكي براي تكميل به 54 ميليارد ريال اعتبار دارد.

به گزارش ايرنا، عبدالمجيد مصلح روز چهارشنبه در حاشيه بازديد قائم مقام وزير علوم تحقيقات و فناوري از طرح‌هاي عمراني دانشگاه خليج فاس در استان بوشهر افزود: ساخت دانشكده فني و مهندسي از سال 1387 در 10 هزار مترمربع آغاز شده و داراي 15 آزمايشگاه، سه كارگاه، 18 كلاس درس و 25 اتاق استادان است.
وي همچنين با اشاره به پيشرفت 96 درصدي مجتمع فناوري دانشگاه خليج فارس نيز گفت: ساخت اين مجتمع سال 1384 با زيربناي حدود سه هزار مترمربع آغاز شده و براي تكميل آن به 54 ميليارد ريال اعتبار نياز است.
رئيس دانشگاه خليج فارس يادآور شد: پس از تكميل اين مركز شركت‌هاي دانش بنيان در اين مجتمع مستقر مي شوند.
امروز همچنين آزمايشگاه غشا دانشگاه خليج فارس با حضور قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري با چهار ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رسيد.
دانشگاه خليج فارس بوشهر حدود هفت هزار دانشجو در 29 رشته كارشناسي، 48 رشته كارشناسي ارشد و 13 رشته دكتري دارد.
7212/6045