جنيدي:عدم تمديد معافيت نفتي ايران توسط آمريكا برخلاف اصل تجارت آزاد است

تهران- ايرنا- معاون حقوقي رييس جمهوري گفت: عدم تمديد معافيت نفتي براي خريداران نفت ايران توسط آمريكا خلاف حقوق بين‌الملل و اصل تجارت آزاد است.

«لعيا جنيدي» در حاشيه جلسه امروز چهارشنبه هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ سوال درباره اقدامات معاونت حقوقي در زمينه عدم تمديد معافيت نفتي ايران توسط آمريكا گفت: اين كار بخشي ديگر از كارهاي آمريكا خلاف حقوق بين‌الملل و خلاف ضوابط حقوقي است و هم دخالت در روابط اقتصادي كشورهاي ديگر باهم است و هم از لحاظ قواعد فراسرزميني كه تماما از لحاظ حقوق بين‌الملل از نظر ما ناقض ضوابط است.
وي اظهار داشت: اين اقدام آمريكا حتي خلاف دموكراسي در كشورهاي ديگر است چرا كه تنظيم رابطه ساير كشورها با ما كه خواهان روابط اقتصادي با ما هستند به همان كشور و اختيارات قانوني دروني خودشان مربوط مي‌شود.
معاون حقوقي رييس جمهوري خاطرنشان كرد: كاري كه آمريكا انجام مي‌دهد نه تنها ناقض قواعد تجارت آزاد است و دستور موقت ديوان است و نه فقط ناقض عهدنامه اي است كه با ما داشته - و از آن خارج شده اما مهلت يكساله اش پايان نيافته و بايد به آن ملزم باشد- علاوه بر همه اينها به دليل فراسرزميني بودن آن، خلاف دموكراسي هم هست.
جنيدي تصريح كرد: داشتن و نداشتن رابطه اقتصادي و سياسي يا غير آن از سوي يك كشور ثالث (غير از آمريكا) با ما بايد تصميم پارلمان و دولت آن كشور باشد و آمريكا به جاي پارلمان ديگر كشورها نيز تصميم مي‌گيرد كه نه تنها خلاف اصل حاكميت برابر است كه خلاف اصل دموكراسي هم است و دنياي امروز بين قدرت خام و قدرت مشروع و ضوابط حقوقي و قدرت مبتني بر مدنيت قرار گرفته است.

** آمريكا كف قواعد آمره حقوق بشر را هم نقض كرده است
وي در پاسخ به اين پرسش كه دولت در واكنش اقدامات آمريكا در جلوگيري از كمك هاي مالي به سيل زدگان ايران، چگونه عمل كرده است، بيان كرد: در رابطه با سيل زدگان مطابق با اعلام رييس جمعيت هلال احمر هيچ كمكي (حتي يك دلار) به صورت وجه نقد نتوانسته اند دريافت كنند و چنين چيزي بدون شك خلاف مسائل حياتي انسان ها و خلاف حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و كسي كه مانع اين كمك مي شود، كف قواعد آمره حقوق بشر را هم نقض كرده است.
معاون حقوقي رييس جمهوري يادآور شد: نقل قول اشتباهي انجام شده بود كه ما يك دادخواست جديد در اين باره تنظيم مي كنيم اما بايد بگويم كه همان دادخواستي كه به دادگاه دادگستري داديم، چارچوبش اين را هم در بر مي گيرد و ما مستنداتش را اضافه مي كنيم و در همان دادخواست ارائه مي كنيم تا نقض دستور موقت دادگاه دادگستري بين المللي در زمينه غذا، اقلام كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي و قطعات و خدمات هوايي و همچنين عمليات بانكي را مطرح خواهيم كرد.
جنيدي در پاسخ به اين كه معاونت حقوقي رييس جمهوري در واكنش به تروريست خواندن سپاه از سوي آمريكا چه اقداماتي انجام داده است، اظهار داشت: پيشنهادات اقدامات حقوقي كه از لحاظ قانوني با توجه به ضوابط حقوق بين‌الملل مي توان انجام داد را براي رييس جمهوري مي فرستيم كه در همان چارچوب هم هست اما فراي آن، اصل عمل آمريكا خلاف ضوابط حقوق بين‌الملل بوده است، چرا كه راجع به بخش رسمي نيروهاي مسلح است و اين بدعت در همه دنياچالش ايجاد مي‌كند.
وي افزود: خارج از اين، در حد همين طرح‌هايي است كه خود مجلس داده و راسا پيگيري مي‌كند. ما هم اقدامات حقوقي را بررسي مي‌كنيم تا آنچه در چارچوب ضوابط حقوق بين‌الملل مي توان انجام داد را عملي كنيم.
سيام*3070*2021**