شرایط پرداخت كمك هزینه تلفن و فوق‌العاده ماموریت كارمندان

تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ضوابط بودجه سال 98، پرداخت كمك هزینه تلفن همراه به برخی مدیران و كارمندان و همچنین پرداخت فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل كشور را اعلام كرد.

به گزارش چهارشنبه تارنمای سازمان برنامه و بودجه كشور، براساس ماده 14 ضوابط اجرایی بودجه 1398 كه به تصویب هیات وزیران رسیده است، پرداخت كمك هزینه تلفن همراه تا 30 هزار تومان در ماه به مدیران و كارمندانی كه بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام تعیین شده از طرف وی، مجاز است.

** شرایط پرداخت فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل كشور به كارمندان
همچنین هیات وزیران، شرایط پرداخت فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌های اجرایی را مشخص كرد.
براساس ماده 13 ضوابط اجرایی بودجه 1398 كه به تصویب هیات وزیران رسیده است، فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه كه به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه اند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولان این تصویب‌نامه به ماخذ یك بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است.
سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
در تبصره یك ضوابط اجرایی بودجه 98 آمده است؛ در صورت بی نیازی به توقف شبانه، فقط 50 درصد از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.
كارمندان وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) كه به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها، در خارج از حریم شهر محل خدمت خود ماموریت‌های مداوم دارند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنا شده اند و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

اقتصام*2022*1961*