پوشش بيمه‌اي آزمايشي پرستاري در منزل در 6 استان اجرا مي‌شود

تهران- ايرنا- معاون پرستاري وزارت بهداشت گفت: طرح پوشش بيمه‌اي خدمات پرستاري در منزل با پيگيري معاونت پرستاري به موافقت سازمان بيمه سلامت رسيد و فاز اول اجراي آن در 6 استان به مدت يك ماه، به صورت كشوري اجرا مي‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از وزارت بهداشت، مريم حضرتي افزود: برنامه ششم توسعه و نياز مردم به دريافت خدمات مراقبتي، ما را مكلف مي‌كند به سمت توسعه خدمات مشاوره و مراقبت در منزل حركت كنيم. پوشش خدمات پرستاري در منزل را بهترين و مهمترين تسهيل كننده در اين مسير است.
وي افزود: طرح پوشش بيمه خدمات پرستاري در منزل در ابتدا و به صورت آزمايشي در سه استان تهران، كرمان و همدان با پنج بيماري نارسايي‌هاي ‏قلبي، سكته‌هاي مغزي، سرطان‌ها، بستري در آي سي يو با علت بيماري‌هاي مزمن و يرقان نوزادان صورت گرفت و در ادامه براي دريافت نتيجه بهتر سه استان گيلان، يزد و اردبيل نيز به اين مجموعه اضافه شدند و در دو بيماري نارسايي‌هاي ‏قلبي و بيماران بستري در آي سي يو به مدت يك ماه ديگر بر اساس بسته‌هاي خدمتي اعلام شده و به صورت آزمايشي اين طرح را دنبال خواهند كرد.
معاون پرستاري وزارت بهداشت افزود: اجراي اين طرح موجب رضايت بيماران، افزايش كيفيت و كاهش هزينه‌هاي سلامت مي‌شود. در جريان برگزاري اين طرح، كميته تخصصي معاونت پرستاري و بيمه سلامت به صورت هفتگي جلسه‌هايي خواهند داشت و نواقص و موانع كار را بررسي و رفع خواهند كرد.
طاهر موهبتي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت نيز در اين جلسه گفت: حركت جمعيت به سمت سالمندي توجه به بحث خدمات پرستاري در منزل را جدي‌تر مي‌كند. براي ما در موضوع خدمات پرستاري در منزل، آسايش و رضايت بيماران و خانواده‌هاي آنان مورد توجه است. زيرا معتقديم در فضايي كه درمان پاسخ نمي‌دهد و مراقبت جايگزين آن مي‌شود، آرامش و آثار رواني مي‌تواند بر بيماري‌ها موثر باشد.
وي افزود: اين موضوع يك اقدام بين بخشي است كه مورد توجه وزير بهداشت نيز هست. بنابراين ما به صورت جدي به دنبال نتيجه مطلوب اين طرح هستيم.
محمد ميرزابيگي، عضو هيات مديره سازمان بيمه سلامت نيز در اين جلسه بيان كرد: بيش از هزار مركز مراقبت در منزل در سراسر كشور وجود دارد و در حال حاضر بيش از 130 هزار تخت بيمارستاني در كشور داريم كه هر مركز مراقبت در منزل مي‌تواند پشتيبان 130 تخت بيمارستاني باشد و بيماراني كه دچار ‏بيماري‌هاي مزمن هستند مي‌توانند از خدمات اين مراكز استفاده كنند.
جلسه مشترك معاونت پرستاري و بيمه سلامت با مديران پرستاري و مديران كل بيمه سلامت استان‌هاي همدان، كرمان، اردبيل، يزد، تهران و گيلان به صورت ويديو كنفرانس درباره پوشش خدمات بيمه‌اي مراكز مشاوه و خدمات پرستاري در منزل، با حضور مريم حضرتي معاون پرستاري وزارت بهداشت، طاهر موهبتي مديرعامل بيمه سلامت، مرتضي ادياني معاون بيمه گري سازمان بيمه سلامت، محمد ميرزا بيگي عضو هيات مديره سازمان بيمه سلامت، احمد نجاتيان مديركل دفتر توانمندسازي معاونت پرستاري و كارشناسان معاونت پرستاري و سازمان بيمه سلامت برگزار شد.
اجتمام*9482*9105*

سرخط اخبار جامعه