دريانوردي بوشهر: خليج فارس براي ترددهاي دريايي نامساعد است

بوشهر- ايرنا- رئيس اداره ايمني اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر گفت: خليج فارس براي ترددهايي دريايي نامساعد شده و اين وضعيت تا روز جمعه هفته جاري تداوم دارد.

احسان گلستاني روز چهارشنبه درگفت وگو با ايرنا افزود: وضعت نامساعد تردد دريايي درخليج فارس در 2 روزهاي پاياني هفته بيشتر برسواحل جنوبي استان بوشهر متمركز است.
وي بيان كرد: دراين ارتباط انتظار است ناخدايان و مالكان شناورها در صورت تصميم به تردد در مسيرهاي طولاني همچون ديلم - دوبي پيش بيني بلند مدت داشته و تنها به مساعد بودن دريا در روز حركت بسنده نكنند.
گلستاني ادامه داد: در زمان بروز سوانح احتمالي انتظار مي رود شناورهاي داراي اضطرر مراتب را هر چه سريع تر از طريق بي سيم شناورها و يا تلفن همراه خود به مراكز جست و جو و نجات دريايي اطلاع رساني هواشناسي استان بوشهر نيز اعلام كرد: براساس نقشه ها پيش يابي تا روز جمعه ارتفاع موج دريا در سواحل شمالي 90 تا 180 گاهي تا 240 سانتي متر و در سواحل مركزي و جنوبي 120 تا 240 و گاهي تا 300 سانتي متر پيش بيني شده است.
76043/212