آزمون ارتقاء دندانپزشكي تير ماه برگزار مي شود

تهران - ايرنا - آزمون ارتقاء دندانپزشكي سال 98 به صورت الكترونيك، 6 تير ماه سال جاري برگزار مي شود.

به گزارش روز چهارشنه ايرنا، اين آزمون در دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، زاهدان، يزد، همدان، شيراز، كرمان، قزوين، اهواز، مشهد، اصفهان، گيلان، مازندران و تبريز، برگزار مي شود و داوطلبان بايد در تاريخ 28/2/98 تا 1/3/98 با مراجعه به سايت مركز سنجش آموزش پزشكي نسبت به ثبت نام اقدام كنند.
داوطلبان صرف نظر از دانشگاه محل تحصيل، مجازند هر يك از حوزه هاي نام برده را به عنوان حوزه امتحاني انتخاب كنند.
شركت داوطلبان در اين آزمون به منزله تاييد اطلاعات ثبت نامي آن ها توسط دانشگاه محل تحصيل است.
يادآوري مي شود، آزمون آزمايشي ارتقاء دندانپزشكي نيز به صورت الكترونيك در 12 حوزه در چهارم بهمن ماه سال 97 برگزار شده است.
**9484** 1200