دماي هواي بيشتر مناطق آذربايجان غربي به زير صفر رسيد

مهاباد - ايرنا - رييس اداره هواشناسي مهاباد گفت: دماي هواي بيشتر مناطق آذربايجان غربي در شبانه روز گذشته به صفر و كمتر از صفر درجه سانتي گراد رسيد.

اردلان محمدپور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: با ريزش هواي سرد به آذربايجان غربي دماي هوا در بيشتر مناطق استان كاهش محسوسي پيدا كرد و دماي هوا به طور ميانگين يك تا 2 درجه سانتي گراد كاهش يافت.
وي اضافه كرد: در شبانه روز گذشته اشنويه با دماي منفي 2.2 درجه سانتي گراد سردترين شهر استان بود و حداقل دماي هوا در بوكان به منفي 2 درجه، تكاب منفي 1.6درجه، مياندوآب منفي 1.1 درجه، در اروميه و مهاباد نيز به منفي يك درجه سانتي گراد رسيد.
وي با اشاره به استقرار اين توده هواي سرد در منطقه تا پايان هفته جاري افزود: از امروز با پايداري هوا، دما در بيشتر مناطق استان افزايش جزيي خواهد داشت و اين روند تا روز جمعه ادامه دارد.
رييس اداره هواشناسي مهاباد ادامه داد: در اين مدت دماي هواي اروميه بين منفي يك و هشت درجه سانتي گراد و هواي مهاباد نيز بين منفي يك و 6 درجه سانتي گراد بالاي صفر در نوسان بود.
به گزارش ايرنا آذربايجان غربي در منطقه اي كوهستاني واقع شده و در سال زراعي جاري بيش از 422 ميلي متر بارندگي در اين استان ثبت شده است.
بارش ها در آذربايجان غربي از آبان ماه شروع مي شود و تا اوايل خرداد هر سال ادامه مي يابد.
3020/6185/2093

سرخط اخبار استان‌ها