پاداش كاركنان دولت در سال 98 معادل يك ماه حقوق و مزايا تعيين شد

تهران- ايرنا- دستگاه‌هاي اجرايي در سال 98 مي‌توانند حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته، به عنوان پاداش پرداخت كنند.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از سازمان برنامه و بودجه، براساس ماده 11 ضوابط اجرايي بودجه سال 1398 كه به تصويب هيات وزيران رسيده است، در سال جاري دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص‌يافته دستگاه اجرايي و با رعايت ماده (7) اين تصويب‌نامه به عنوان پاداش پرداخت كنند.
براساس اين ماده، پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيات‌ مديره، هيات عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي (اعم از شركت‌هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
اقتصام**2022**9189