نزاع بیش از100هزار تهرانی را به پزشكی قانونی كشاند

تهران-ایرنا-اداره كل پزشكی قانونی استان تهران اعلام كرد: در سال گذشته (1397)101هزار و 281نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراكز پزشكی قانونی این استان مراجعه كردند كه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (1396) 8درصدافزایش داشت.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از اداره كل پزشكی قانونی استان تهران، از مراجعان به پزشكی قانونی استان تهران به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در 12ماه سال گذشته 65هزار و870 نفر مرد و 35هزار و 411 نفر زن بودند.

*توصیه پزشكی قانونی به مراجعان نزاع
پزشكی قانونی استان تهران به مراجعه كنندگان نزاع به مراكز پزشكی قانونی توصیه كرده است، ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه كارشناسی توسط پزشكی قانونی ندارد، آن چه مبنای صدور نظریه كارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است.
بنابراین معاینه دقیق ‌تر ضایعات، نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط كارشناسان پزشكی قانونی است.
سازمان پزشكی قانونی همچنین توصیه كرد، چیزی به نام طول درمان در پزشكی قانونی تعیین نمی ‌شود و این هم یكی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
برای صدور نظریه كارشناسی درخصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشكی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی یا كلانتری الزامی است.
پزشكی قانونی استان تهران همچنین تاكید كرد، در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات، عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره، تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراكلینیك هستیم و این امر برای حفظ حقوق مراجعه كنندگان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، بنابر این صبر و شكیبایی بیشتر مراجعان را می طلبد.
در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید كننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشكی قانونی مراجعه كند و سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشكی قانونی از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
اجتمام*2181*9105

سرخط اخبار جامعه