صنايع البرزي متقاضي تسهيلات در سايت بهين‌ياب ثبت‌نام كنند

كرج - ايرنا - مدير عامل شركت شهرك ‌هاي صنعتي استان البرز گفت: صاحبان واحدهاي صنعتي نيازمند تسهيلات با مراجعه به سايت بهين‌ياب، نسبت به ثبت‌نام اقدام كنند.

به گزارش ايرنا، محمد امين فرشي روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بيان اينكه شركت شهرك ‌هاي صنعتي البرز در جذب اعتبارات طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع در سال گذشته اقدامات قابل توجهي انجام داده ، افزود: بر مبناي ارزيابي ‌ها اين شركت در سه ‌ماه پاياني سال گذشته، عملكرد مناسبي را در معرفي واحدهاي صنعتي به با نك‌ها داشته است.
وي گفت: اعطاي تسهيلات بانكي در قالب طرح نوسازي و تجديد ساختار صنايع و نيز تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ‌ها و نواحي صنعتي استان با هدف تقويت و حمايت از صنايع كوچك انجام مي ‌شود.
فرشي ادامه داد: استمرار، حفظ توليد و اشتغال در طرح ‌هاي صنعتي، مجهز كردن خط توليد به تجهيزات و فناوري ‌هاي مدرن و نوسازي و بازسازي فناوري ماشين ‌آلات خط توليد از اهداف اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي است.
وي گفت: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تحقق اقتصاد مقاومتي، رونق توليد واحدهاي صنعتي و نيز خروج از ركود، اختصاص تسهيلات قابل توجهي را براي احياء و فعال سازي براي واحد صنعتي در نظر گرفته است.
فرشي ادامه داد: اين تسهيلات متناسب با ظرفيت استان‌ها اختصاص خواهد يافت.
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي البرز افزود: واحد هاي صنعتي راكد، واحدهاي نيمه ظرفيت و نيز واحدهاي صنعتي در حال ساخت كه داراي بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيكي باشند و تا پايان امسال به توليد برسند مشمول حمايت ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي هستند.
فرشي گفت: صاحبان واحدهاي توليدي در حال ساخت كه به لحاظ فيزيكي 60 درصد پيشرفت دارند و واحدهاي صنايع كوچك و متوسط با كمتر از 100 نفر اشتغال كه جزء واحدهاي راكد يا نيمه ظرفيت قرار دارند براي بهره‌مندي از اين تسهيلات به سايت 'بهين ياب' به نشاني www.behinyab.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت كنند.
بيش از سه هزار و 500 واحد توليدي و صنعتي در البرز مشغول به فعاليت هستند.
7414/ 6155