تفاهمنامه هاي بين المللي دانشگاه فردوسي مشهد بازخواني مي شود

مشهد- ايرنا- مديرهمكاريهاي علمي بين المللي و امور دانشجويان غير ايراني دانشگاه فردوسي مشهد گفت: از تصميمهاي مهم اين دانشگاه در سال 1398 بازخواني تمام قراردادهاي گذشته و شناسايي دلايل عدم اجراي مفاد آنها براي عدم تكرار در قراردادها و تفاهمنامه هاي آينده است.

احسان قبول روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در مشهد افزود: تفاهمنامه ها داراي مفاد مختلف و متفاوتي هستند كه در زمان اجرا با مشكلاتي رو به رو مي شوند به همين دليل يك تفاهم نامه به صورت 100 درصد قابل اجرا نيست لذا در حال بررسي شرايط حداكثري بندهاي قراردادهاي منعقده هستيم.
وي ادامه داد: اين دانشگاه در مجموع بيش از140 تفاهمنامه با دانشگاههاي 37 كشور جهان به امضا رسانده است كه 33 مورد آن با 20 درصد اجرا در مفاد مربوط به سال 1397 است.
مديرهمكاريهاي علمي بين المللي و امور دانشجويان غير ايراني دانشگاه فردوسي مشهد گفت: با توجه به سياستهاي جديد دانشگاه فردوسي مشهد تفاهمنامه اي به مرحله امضا خواهد رسيد كه قرارداد اجرايي اش نيز به تفاهمنامه پيوست شده باشد.
قبول افزود: هر تفاهمنامه داراي بندهاي مختلفي از جمله تبادل استاد و دانشجو، برگزاري همايشهاي مشترك، بازديد هياتهاي علمي دو طرف و انجام طرحهاي پژوهشي مشترك مي شود به عنوان مثال قراردادي اگر قرار دادي شامل 10 بند است و دو بند آن كه در ارتباط با تبادل استاد و دانشجو و برگزاري همايشي مشترك است اجرايي شود مي توان گفت 20 درصد از اين قرارداد اجرايي شده است.
وي ادامه داد: در سال97 تعداد 66همكاري بين المللي توسط دانشگاه فردوسي مشهد صورت پذيرفته است و طي ساليان گذشته اين دانشگاه توانسته است 70 درصد قرارداد با دانشگاه هاي كوفه، بغداد و لبنان را اجرايي كند.
مديرهمكاريهاي علمي بين المللي و امور دانشجويان غير ايراني دانشگاه فردوسي مشهد گفت: يكي از دستاوردهاي اين قراردادها كسب اعتبار مالي است مثلا در يك مورد از اين قراردادها اعتباري بيش از100 هزار يورو براي بخش پژوهش كسب شده و آورده مالي بسيار خوبي براي دانشگاه داشته است.
قبول افزود: سال گذشته 20 دانشجوي آلماني به مدت دوهفته در برنامه مدرسه پاييزه آب در دانشگاه فردوسي مشهد حضور يافتند و در موردي ديگر يك گروه 15 نفره از دانشكده الهيات اين دانشگاه توانست با هزينه طرف مقابل به همايشي بين المللي اعزام شود.
وي ادامه داد: اين قراردادها آورده مالي بسيار خوبي براي دانشگاه ايجاد كرده است به طوري كه در سال گذشته بيش از30 فرصت مطالعاتي براي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در دانشگاه هاي اروپايي ايجاد شد و يا اين كه تعداد زيادي از استادان اين دانشگاه توانستند درهمايشهاي كشورهاي اروپايي، چين، ژاپن و روسيه با هزينه طرف مقابل شركت كنند.
مديرهمكاريهاي علمي بين المللي و امور دانشجويان غير ايراني دانشگاه فردوسي مشهد گفت: اولين تفاهمنامه اين دانشگاه با دانشگاههاي خارج از كشور به سالهاي قبل از انقلاب باز مي گردد و اكنون از دستور كار خارج شده است.
قبول افزود: تفاهمنامه اي هم بين دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه جرج تاون آمريكا به عنوان خواهرخوانده دانشگاهي وجود داشته است كه به دليل شرايط سياسي بعد از انقلاب اسلامي از دستور كار خارج شده است.
وي ادامه داد: دانشگاه فردوسي مشهد سعي دارد درهر كشور يك دانشگاه هم تراز خود را به عنوان خواهر خوانده دانشگاهي انتخاب كند.
مديرهمكاريهاي علمي بين المللي و امور دانشجويان غير ايراني دانشگاه فردوسي مشهد گفت: نخستين تفاهمنامه منعقده بعد از انقلاب اسلامي در دهه 70 با دانشگاه مختومقلي تركمنستان به امضا رسيد.
قبول افزود: به زودي قراردادي نيز با دانشگاه دمشق در مورد ايجاد رشته زبان و ادبيات فارسي به امضاء خواهد رسيد كه ازهم اكنون اعزام استاد به آن دانشگاه شروع شده است و به عبارتي 50 درصد تفاهمنامه اي كه مي خواهد به امضا برسد اجرايي شده است.
وي تاكيد كرد: اين قراردادها كمك شاياني به توسعه زبان فارسي ايجاد كرده است به عنوان مثال در قرارداد با دانشگاه كازان روسيه ايجاد كرسي زبان و ادبيات فارسي پيگيري و مطرح شد يا در قرارداد با دانشگاه كوفه ايجاد دوره كارشناسي زبان و ادبيات فارسي و در دانشگاه صلاح الدين ايجاد دوره كارشناسي ارشد در دستور كار قرار گرفت.
مديرهمكاريهاي علمي بين المللي و امور دانشجويان غير ايراني دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به نيازهاي علمي اين دانشگاه در ارتباط با دانشگاههاي خارجي گفت: سعي مي شود در انتخاب رشته‌ها براي اعزام دانشجو به دانشگاههاي اروپايي و آمريكايي رشته هايي انتخاب شود كه ما نيازمند دانش وعلم آنها هستيم به عنوان مثال رشته هاي علوم پايه، علوم انساني و مهندسي در اولويت اين دانشگاه هستند.
قبول انتخاب دانشگاههاي خارجي براي انعقاد تفاهمنامه را بر اساس جدول رتبه بندي وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانست و گفت: وزارت علوم تحقيقات و فناوري بر اساس تحقيقات خود دانشگاههاي جهان را رتبه بندي كرده و تمام سعي ما در اين است تا بتوانيم ازدانشگاههاي گروه الف و سپس ب براي همكاري مشترك استفاده كنيم.
1922/2030

سرخط اخبار استان‌ها