فعال اصلاح طلب: استانی شدن گامی برای حزبی شدن انتخابات است

تهران-ایرنا- دبیر كل حزب آزادی گفت: مجموعه اصلاح طلبان با مصوبه مجلس درباره استانی و تناسبی شدن انتخابات موافق هستند و آن را گامی برای حزبی شدن انتخابات می دانند.

«مجید محتشمی» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص مصوبه روز گذشته مجلس درباره استانی و تناسبی شدن انتخابات تاكید كرد: این مصوبه باعث می شود ساكنان یك استان به لیست مشخصی رای دهند.
وی همچنین درباره پارلمان اصلاحات گفت: تصمیم گیری درباره پارلمان اصلاحات قطعی نشده است، یكی از پیشنهاداتی كه در این زمینه وجود دارد این است كه هر كدام از احزاب سی گانه تشكیل دهنده شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، 15 تن را برای تشكیل پارلمان اصلاحات معرفی كنند؛ بطوری كه با احتساب اشخاص حقیقی شمار اعضای این تشكل به 600 تن برسد.
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان ادامه داد: هدف از تشكیل این پارلمان می تواند اتخاذ تصمیمات كلان اصلاح طلبان برای حضور موثر در انتخابات مختلف چون ریاست جمهوری، مجالس شورای اسلامی و خبرگان و شوراها باشد.
دبیر كل حزب آزادی با بیان اینكه تعارضی میان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و پارلمان اصلاحات وجود ندارد، افزود: همه این تشكل ها با هم جمع می شوند اما درباره اینكه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان ذیل پارلمان اصلاحات قرار می گیرد تاكنون تصمیمی گرفته نشده است؛ اگر چه این دو تشكل مغایرتی باهم ندارند.
وی یادآور شد: شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در حال حاضر هر دو هفته یكبار جلساتی را تشكیل می دهد. شاید این تشكل با ورود به انتخابات مجلس یازدهم حضور مقتدرانه اصلاح طلبان را رقم زند.
عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مباحث مطرح شده درباره جایگاه و وزن كشی احزاب در پارلمان اصلاحات را حاشیه ای دانست و گفت: در این پارلمان، شورای هماهنگی و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هر حزب دارای یك رای و دیدگاه است.
وی با بیان اینكه اكثریت مطلق اصلاح طلبان موافق تاسیس پارلمان اصلاحات هستند، در واكنش به اظهارات مدیركل سیاسی وزارت كشور درخصوص اینكه تشكیل پارلمان اصلاحات باید به اطلاع كمیسیون ماده 10 احزاب برسد، اظهار داشت: همانطور كه زمان تاسیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان شماری از احزاب شناسنامه دارد مراحل قانونی این كار را انجام دادند برای پارلمان اصلاحات هم اگر چنین درخواستی باشد این اقدام انجام خواهد شد.
سیام**3202 **2021**