150 هزار هكتار از اراضي كشاورزي قزوين پايش و مراقبت شدند

قزوين - ايرنا - مدير مديريت امور اراضي جهاد كشاورزي قزوين گفت: در سال گذشته 150 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان به وسيله 11 تيم گشت سيار براي جلوگيري از تغيير كاربري پايش و مراقبت شدند.

پرويز عبدي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين دسته از اراضي بخشي از زمين هاي زراعي و باغي مرغوب در استان به شمار مي روند كه احتمال تغيير كاربري مانند ديواركشي و فنس كشي و ساخت و ساز ساختمان در آنها نسبت به ديگر اراضي بيشتر بوده است.
مدير مديريت امور اراضي كشاورزي قزوين خاطرنشان كرد: براساس قانون حفظ كاربري زراعي و باغي، تغيير كاربري اراضي كشاورزي اعم از ساخت و ساز، فنس و ديواركشي، قطع درختان باغ ها، خاكريزي و خاكبرداري و ديگر اقداماتي كاربري كشاورزي زمين مورد نظر را دچار مشكل كند، ممنوع است و با متخلفان مطابق با قانون برخورد خواهد شد.
اين مسئول گفت: اراضي كشاورزي در كشور ما كه تامين كننده امنيت غذايي مردم هستند محدود بوده و نيازمند مراقبت و حفاظت هستند بنابراين با هرگونه سودجوياني كه قصد تغيير كاربري اين دسته اراضي را دارند مطابق قانون با قاطعيت برخورد مي شود.
عبدي خاطرنشان كرد: هرگونه تغيير كاربري در اراضي كشاورزي نيازمند دريافت مجوز قانوني است و بايد به شكل رسمي به مديريت امور اراضي منتقل و در كميسيون هاي مربوطه مورد بررسي قرار بگيرد.
اين مسئول با اشاره به قلع و قمع و تخريب موارد تغيير كاربري شده در صورت مشاهده در سطح اراضي كشاورزي، همچنين به خريداران باغ هايي كه داراي ديواركشي، فنس كشي و بناي ساختماني هستند خواست تا پيش از هرگونه تنظيم سند و پرداخت هزينه ابتدا از داشتن مجوزهاي لازم در خصوص تغيير كاربري انجام شده اطمينان حاصل كنند.
مدير مديريت امور اراضي كشاورزي گفت: هرساله در موارد محدودي و بنا بر نيازهاي جامعه و با راي كميسيون مربوطه (كميسيون تبصره يك ماده يك) مجوزهايي براي تغيير كاربري اراضي كشاورزي صادر مي شود.
اين مسئول گفت: در راستاي صيانت و حفاظت بهتر از اراضي كشاورزي سال گذشته نخستين يگان حفاظت مديريت امور اراضي در استان قزوين فعال و شروع به كار كرد.
وي اظهار داشت: شهروندان مي توانند در صورت مشاهده تغيير كاربري در اراضي زراعي و باغي موارد را براي رسيدگي به شماره تلفن يگان حفاظت مديريت امور اراضي به شماره تلفن 131 گزارش كنند.
3013