درآمدهای ارزی غیر نفتی اولویت آزمایشگاههای راهبردی است

مشهد- ایرنا- مدیر شبكه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینكه توجه بیشتر به ظرفیتهای داخلی و كشف راههای كسب درآمدهای غیرنفتی باعث پیشرفت كشور خواهد شد،گفت كه ارتقا تعاملات بین المللی این آزمایشگاهها با هدف افزایش درآمدهای ارزی اولویت دارد.

دكتر رضا اسدی فر روز سه شنبه در نشست مدیران آزمایشگاههای عضو شبكه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در مشهد گفت: برنامه كلان شبكه برای سالهای 98 و 99 ارتقا تعاملات بین المللی با هدف افزایش درآمدهای ارزی است كه برای تحقق این موضوع این شبكه با تمام توان با آزمایشگاههای فعال كشور همكاری خواهد كرد.
وی ادامه داد: از جمله راههای كسب درآمد در شبكه، می توان به ارائه خدمات آزمایشگاهی، تدوین استانداردها، ممیزیها و مواردی از این قبیل اشاره كرد.
مدیر شبكه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تحریمهای موجود گفت: در دل هر محدودیتی فرصتی نهفته است و به طور قطع تحریم ها با توجه بیشتر به ظرفیتهای داخلی و كشف راههای كسب درآمدهای غیرنفتی باعث پیشرفت كشور خواهند شد.
اسدی فر به آغاز فعالیت بنیاد علم و فناوری 'مصطفی' اشاره و بیان كرد: این سازمان مردم نهاد برای توسعه علم و فناوری در جهان اسلام تاسیس شده است.
وی از تامین مالی صورت گرفته توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای شبكه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی خبر داد و گفت: با این تامین مالی امسال طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی برای اعضای هیات علمی و باشگاه مشتریان اجرا خواهد شد.
رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی نیز در این نشست، آزمایشگاهها و فعالیتهای آزمایشگاهی را زیربنای توسعه كشور دانست و گفت: این موسسه یك مركز ملی و مستقل از مراكز وزارت علوم است كه با سیاست گسترش فعالیتهای تخصصی در عرصه ملی و بین المللی در حال حاضر بیش از 90 درصد درآمدهایش از طریق ارائه خدمات فنی و تخصصی به بخش خصوصی تامین می شود.
دكتر قدیر رجب زاده با بیان این كه برخی از خدمات آزمایشگاهی در این موسسه از طریق ارتباط با شركتهای اروپایی ارائه می شود افزود: در حال حاضر بیش از 82 واحد صنعتی برای دریافت خدمات آزمایشگاهی با این موسسه قرارداد همكاری امضا كرده اند.
وی با بیان این كه وزارت علوم دبیری شبكه ملی پژوهش و فناوری را به موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی واگذار كرده است تاكید كرد: در تمامی فعالیتهای این موسسه سعی شده نقش و وظیفه ملی در صنعت غذای كشور مورد توجه قرار گیرد.
پایه و اساس پیشرفت و دستیابی به فناوریهای جدید، انجام پژوهشهای كاربردی، منظم و دارای برنامه است كه دسترسی محققان به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و استاندارد را طلب می‌كند.
در كشور ما با وجود سرمایه‌گذاری زیاد در خرید تجهیزات پیشرفته و ایجاد آزمایشگاههای مختلف، همواره به دلیل ناكارآمدی سیستم خدمات‌دهی این آزمایشگاهها، محققان با مشكل دسترسی به سرویس آزمایشگاهی مناسب مواجه بوده‌اند و تقاضا برای خرید تجهیزات جدید همیشه وجود داشته است.
یكی از راهكارهای اجرایی مدیریت این موضوع، ایجاد شبكه‌ای جامع از توانمندیهای آزمایشگاهی كشور در حوزه فناوریهای پیشرفته و راهبردی است. به همین منظور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شبكه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی ایران را با هدف هم‌افزایی توانمندیهای آزمایشگاهی كشور در حوزه‌های مختلف فناوریهای پیشرفته و راهبردی، از ابتدای تیرماه سال 1393 راه اندازی كرد.
دامنه پوشش این شبكه شامل آزمایشگاههای خدماتی است و آزمایشگاههای پژوهشی و آموزشی را شامل نمی‌شود. این شبكه علاوه ‌بر مراكز آزمایشگاهی زیرمجموعه سازمانهای دولتی و وزارتخانه‌های مختلف، مراكز آزمایشگاهی بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد و بخشهای آزمایشگاهی وابسته به انواع مؤسسات تحقیقاتی و آموزش عالی اعم از دانشگاه، پژوهشگاه، مركز تحقیقاتی و مواردی از این دست می‌توانند در این شبكه عضو شده و فعالیت كنند.
1922/7496