آزمايشگاههاي راهبردي كشور تعاملات بين المللي را ارتقا دهند

مشهد- ايرنا- مدير شبكه آزمايشگاهي فناوريهاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: ارتقاء تعاملات بين المللي اين آزمايشگاهها با هدف افزايش درآمدهاي ارزي اولويت دارد.

دكتر رضا اسدي فر روز سه شنبه در نشست مديران آزمايشگاههاي عضو شبكه آزمايشگاهي فناوريهاي راهبردي در مشهد گفت: برنامه كلان شبكه براي سالهاي 98 و 99 ارتقاء تعاملات بين المللي با هدف افزايش درآمدهاي ارزي است كه براي تحقق اين موضوع اين شبكه با تمام توان با آزمايشگاههاي فعال كشور همكاري خواهد كرد.
وي ادامه داد: از جمله راههاي كسب درآمد در شبكه مي توان به ارائه خدمات آزمايشگاهي، تدوين استانداردها، مميزيها و مواردي از اين قبيل اشاره كرد.
مدير شبكه آزمايشگاهي فناوريهاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با اشاره به تحريمهاي موجود گفت: در دل هر محدوديتي فرصتي نهفته است و به طور قطع تحريم ها با توجه بيشتر به ظرفيتهاي داخلي و كشف راههاي كسب درآمدهاي غيرنفتي باعث پيشرفت كشور خواهند شد.
اسدي فر به آغاز فعاليت بنياد علم و فناوري 'مصطفي' اشاره و بيان كرد: اين سازمان مردم نهاد براي توسعه علم و فناوري در جهان اسلام تاسيس شده است.
وي از تامين مالي صورت گرفته توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي شبكه آزمايشگاهي فناوريهاي راهبردي خبر داد و گفت: با اين تامين مالي امسال طرح تخفيف خدمات آزمايشگاهي براي اعضاي هيات علمي و باشگاه مشتريان اجرا خواهد شد.
رئيس موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي نيز در اين نشست، آزمايشگاهها و فعاليتهاي آزمايشگاهي را زيربناي توسعه كشور دانست و گفت: اين موسسه يك مركز ملي و مستقل از مراكز وزارت علوم است كه با سياست گسترش فعاليتهاي تخصصي در عرصه ملي و بين المللي در حال حاضر بيش از 90 درصد درآمدهايش از طريق ارائه خدمات فني و تخصصي به بخش خصوصي تامين مي شود.
دكتر قدير رجب زاده با بيان اين كه برخي از خدمات آزمايشگاهي در اين موسسه از طريق ارتباط با شركتهاي اروپايي ارائه مي شود افزود: در حال حاضر بيش از 82 واحد صنعتي براي دريافت خدمات آزمايشگاهي با اين موسسه قرارداد همكاري امضا كرده اند.
وي با بيان اين كه وزارت علوم دبيري شبكه ملي پژوهش و فناوري را به موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي واگذار كرده است تاكيد كرد: در تمامي فعاليتهاي اين موسسه سعي شده نقش و وظيفه ملي در صنعت غذاي كشور مورد توجه قرار گيرد.
پايه و اساس پيشرفت و دستيابي به فناوريهاي جديد، انجام پژوهشهاي كاربردي، منظم و داراي برنامه است كه دسترسي محققان به تجهيزات آزمايشگاهي پيشرفته و استاندارد را طلب مي‌كند. در كشور ما با وجود سرمايه‌گذاري زياد در خريد تجهيزات پيشرفته و ايجاد آزمايشگاههاي مختلف، همواره به دليل ناكارآمدي سيستم خدمات‌دهي اين آزمايشگاهها، محققان با مشكل دسترسي به سرويس آزمايشگاهي مناسب مواجه بوده‌اند و تقاضا براي خريد تجهيزات جديد هميشه وجود داشته است.
يكي از راهكارهاي اجرايي مديريت اين موضوع، ايجاد شبكه‌اي جامع از توانمنديهاي آزمايشگاهي كشور در حوزه فناوريهاي پيشرفته و راهبردي است. به همين منظور، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، شبكه آزمايشگاهي فناوريهاي راهبردي ايران را با هدف هم‌افزايي توانمنديهاي آزمايشگاهي كشور در حوزه‌هاي مختلف فناوريهاي پيشرفته و راهبردي، از ابتداي تيرماه سال 1393 راه اندازي كرد.
دامنه پوشش اين شبكه شامل آزمايشگاههاي خدماتي است و آزمايشگاههاي پژوهشي و آموزشي را شامل نمي‌شود. اين شبكه علاوه ‌بر مراكز آزمايشگاهي زيرمجموعه سازمانهاي دولتي و وزارتخانه‌هاي مختلف، مراكز آزمايشگاهي بخش خصوصي را نيز در بر مي‌گيرد و بخشهاي آزمايشگاهي وابسته به انواع مؤسسات تحقيقاتي و آموزش عالي اعم از دانشگاه، پژوهشگاه، مركز تحقيقاتي و مواردي از اين دست مي‌توانند در اين شبكه عضو شده و فعاليت كنند.
1922/7496