جزییات پرداخت عائله‌مندی و بیمه بازنشستگان كشوری در سال 1398

تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه كشور جزییاتی از ضوابط بودجه امسال مربوط به پرداخت كمك هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی را اعلام كرد.

به گزارش سه شنبه تارنمای سازمان برنامه و بودجه كشور، براساس ماده 6 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 كه در جلسه 28 فروردین‌ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید، صندوق بازنشستگی كشوری موظف است نسبت به پرداخت كمك هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی اقدام كند.
سازمان برنامه و بودجه پیشتر، این هزینه‌ها را از اعتبارات هزینه‏ای دستگاه ها كسر كرده است.
سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل كمك هزینه ازدواج، كمك هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث نیز از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط پرداخت می‌شود.
براساس این ماده، پرداخت سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان كشوری، بر عهده سازمان بیمه سلامت ایران است.
همچنین سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی كشوری از سوی دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

اقتصام*3061*1961*